INHOUDSOPGAVE.
Zeldzame Cassettebanden Leadbeater

Zeldzame Cassettebanden/Lezingen


Stoffige archief gewelven

Vanaf het prille begin van Malva Registratie (zelfs al vanaf enkele maanden daarvoor, herfst 2006) waren we op de hoogte van het bestaan van een zeer uitgebreid en behoorlijk compleet geluidsarchief van Malva cassettebanden. In dit archief zouden zich vooral veel opnamen bevinden uit de prilste jaren van Malva Meditatie en de periode die samenging met de Kring der Verbondenen (KdV). Maar erbij komen konden we niet. Het werd ons niet ontzegd, maar wel was duidelijk, dat we door de tijd een soort proeve van bekwaamheid moesten afleggen, om ook tot deze Oudstedelijke Gewelven toegang te kunnen krijgen. Soms knarsetandend moesten we accepteren, dat de opnamen voorlopig nog onder het stof verborgen moesten blijven liggen.
Tot een maand geleden. Een reusachtige verrassing viel ons ten deel, toen we een uitnodiging ontvingen om te komen kijken, om te zien of er in dit stadium nog wel interessant materiaal tussen de met spinrag omgeven cassettes te vinden zou zijn. Immers, we hadden boven ieders verwachting uit, en zeker niet in de laatste plaats ook de onze, een archief weten bijeen te brengen met meer dan 2100 lezingen op band. Een aantal dat niemand vooraf voor mogelijk had gehouden. Konden er daar nog nieuwe aan worden toegevoegd?

Nieuwe lezingen?

Ja dat kon. Niet dat het in de vele tientallen zou lopen, maar wel degelijk nieuwe lezingen! De belangrijkste groep zijn de Malva Meditaties. Deze werden van oudsher periodiek gehouden tijdens de huiskamer bijeenkomsten van de Malva Groep. Later werden ze bij de KdV en vooral in de begin periode van de Stichting Malva Meditatie gehouden. Deze lezingen/causerieën hadden geen specifieke titel, doch werden slechts aangeduid als zijnde “Malva Meditaties”.

Maar daarnaast was er nog iets. We hebben al eerder aangegeven, dat een deel van de lezingen (zo’n 100 stuks) wel in het archief zitten, maar van een matig tot slechte kwaliteit zijn. Ook meldden we dat deze opnamen (die al waren gedigitaliseerd door een ander) zich niet lieten bewerken. Wel! Van die opnamen hebben we nu in veel gevallen de originele banden gevonden. Een enorme kwaliteitsverbetering dus!
Tevens is er door de lijsten, die bij dit ‘heropend archief’ aanwezig waren, een heleboel duidelijk geworden over de status van vele lezingen. Waren het lezingen van Malva Meditatie? Waren het lezingen van de Kring der Verbondenen? Waren het lezingen van de afdelingen? Waren het originele uitgiften of heruitgaven? Wanneer werden betreffende lezingen uitgesproken? Vragen waarop nu voor een groot deel antwoorden kwamen. Het belang daarvan is, in onze optiek, dat we de lezingen nu nog beter in hun historische context kunnen plaatsen.

Voorbeelden van nieuw gevonden lezingen
01. 820315 - Malva meditatie, 15 maart 1982
02. 820419 - Malva meditatie, 19 april 1982
03. 820816 - Malva meditatie, 16 augustus 1982
04. 821115 - Malva meditatie, 15 november 1982
05. 830221 - Malva meditatie, 21 februari 1983
06. 830418 - Malva meditatie, 18 april 1983
07. 830718 - Malva meditatie, 18 juli 1983
08. 830919 - Malva meditatie, 19 september 1983

09. 840528 - Het zien van aura’s, br. Astra, 28 mei 1984 - onbekende versie van deze lezing
10. 840622 - Werken met kleuren, br. Pascal, 22 juni 1984 - onbekende versie van deze lezing
11. 851004 - Medische vragen, 4 oktober 1985 -
unieke restband completeert deze lezing.


(NB - Het betreft hier cassettes die destijds niet werden genummerd. Voor het overzicht zijn ze wel van een bandnummer voorzien. Dit nummer is afgeleid van de datum, dat de betreffende lezing werd uitgesproken (JJ-MM-DD). Dus een lezing van 16 augustus 1982 (16-08-82) krijgt als nummer 820816.)

Naar begin Pagina.

C07