INHOUDSOPGAVE.
Inhoudsopgave Hedwig Vera Auteursrecht

Eind zeventiger jaren begon ik aan de HBO opleiding tot vormings- en maatschappelijk werker, met als specialiteit volwassenen. Een geheel andere en nieuwe wereld, die me veel leerde over mensen, hun onderlinge verhoudingen, plaatsen die zij innemen in de maatschappij en het vermijdelijke en onvermijdelijke daarin. Mijn voorkeur voor een leven, geschoeid op boeddhistische leest kristalliseerde steeds meer uit en kreeg steeds duidelijker vorm. Zonder overigens dat ik maar iets wist over Boeddhisme. Die link ontdekte ik veel later pas.
Het werden vele jaren hard werken voor en met mensen met, hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt, als belangrijkste doel: Hen de handvaten te geven om zelf aan de slag te gaan iets aan hun situatie te doen.
Zij moesten het willen en doen. Ik was degene die ‘het kunnen’ bij hen moest mobiliseren. En dat werkte, met vele groepen mensen, werklozen, arbeidsongeschikten, wijkgroeperingen en jongeren die op verplichte scholingsdagen kwamen. Het was hard werken, maar met zoveel voldoening. In de laatste 7 jaar van die periode specialiseerde ik me verder in het coördineren voor de hulp- en dienstverlening voor de ouderen in onze samenleving. Ook op landelijk niveau bemoeide ik me met vele beleidszaken, experimenten en initiatieven. Maar er zat een herbezinning, een heroriëntatie in de lucht.

Na een tussenstap in de Informatica Intermediaire Wereld kwam ik terecht als instructeur/docent/begeleider in het verkeersopleidingscircuit. Zo'n 10 jaar heb ik me geschoold in het geven aan scholing op een zeer divers gebied, geconcentreerd op de verkeersproblematiek. Het allermeest boeide het aspect 'geven van scholing' mij. Hoe onderricht je mensen, hoe mobiliseer je, wat is daar voor nodig, planningen, doelstellingen, (leer)middelen, en visie waren terreinen voor mij om van te smullen. Vreemd genoeg gaven ze mij een buitengewoon breed, maar zeer fundamenteel inzicht in mensen in het algemeen en hun relaties onderling, hun communiceren, motieven en drijfveren in het bijzonder. Het heeft mijn levensinzicht sterk bepaald.

Malva heb ik enkele jaren geleden leren kennen. Op een moment, dat ik zocht naar wat ontbrekende puzzelstukjes in mijn leven, ontmoette ik Hedwig. Samen bleken we ieder grote brokken aan ervaringen, gevoelens, inzichten en manier van denken te hebben die, samengesmolten een prachtige kristallen bol vormden. Liefde op het
éérste gezicht. En Malva vulde voor mij veel nog openstaande plekjes in. Het klópte.
Mijn eerste zorg was de kans, dat alle Malva informatie verloren zou gaan. Dat moest worden voorkomen. Verder werd ik voortgedreven, om het tijdperk van aktie, aktief binnen te stappen. Ik vond de klus die ik (nog) moest doen. Malva betekent eenheid voor mij en bovenal basis.

Naar begin Pagina.


Koos - Vera

Mijn naam is Koos en sedert enkele jaren actief in, voor en met Malva. Geboren in 1951 heb ik mijn jeugd in de randstad doorgebracht. Als oudste van drie zocht ik altijd zelfstandig mijn weg door het leven. Heel snel hield dat meer in dan alleen maar het recht toe recht aan leven. Eerder dan op het geestelijk vlak, manifesteerde dat in politieke standpunten en ideologieën. Na MULO en HBS trok het vrije bedrijfsleven me het meest. Vele, vooral zelfstandige baantjes volgden elkaar op en ik genoot van die soms haast onbekommerde vrijheid. Een belangrijke periode was die, welke ik bij de Nederlandse Omroep mocht doorbrengen als geluidstechnicus. Daar leerde ik heel veel over geluid, het gedrag ervan, het opnemen en vooral ook het (technisch) bewerken ervan. Uren spelen met bandrecorders, vertragers, knippen, plakken, microfoons, dempers en filters gaven mij een flinke technische bagage mee.


Maar meer nog was het de omgang met die honderden, duizenden mensen, groot, klein, beroemd, onbekend, hoog begaafd en eenvoudig van komaf. Al die mensen die voor, achter en naast de microfoons stonden waren een boeiend palet van levensbeschouwingen. Het gaf me inzichten en ervaringen, die op mij een grote indruk maakten en een grote invloed hadden. Toch was mijn zoektocht in het leven nog maar pas begonnen en keek ik alweer verder.

C03In deze periode is mijn lang sluimerende ‘vrouw-zijn’ ontwikkeld, mede dankzij het volle begrip en toewijding van Hedwig. Ik ben er trots op me zowel man als vrouw te voelen en te mogen uiten, zeker nu ik de laatste paar jaar weer in Haarlem woon.  

Tot slot wat meer dagelijkse wetenswaardigheden? Als ik me even terug wil trekken kan ik uren over mijn postzegels gebogen zitten. Mathematicus die ik ben verveelt een potje biljart me geenszins en mijn 'artistieke gaven' laat ik het liefst in schort achter mijn 'kacheltje '(koksterm voor fornuis) zien.

En wil ik me echt vrij voelen, dan duik ik in mijn muziek of luister ik naar de zee!