Uitgiften Kring der Verbondenen Malvapost Boekjes Boekuitgiften Bloemlezing der Lezingen INHOUDSOPGAVE.

In een heel vroeg stadium (begin 60-er jaren) waren de vrijwilligers bij de Kring der Verbondenen (KdV) al actief, om alle trancelezingen van hun toenmalig trancemedium Gerard Tetteroo uit te werken en gestencild te verspreiden. Dit betekende wel, dt de oplagen beperkt en slechts éénmalig waren (stencils konden niet worden hergebruikt en kopiëren nog geen gemeengoed).


Toen begin jaren 80 Lex Persoon trancemedium werd in dienst van de KdV werd dit verspreiden verder uitgebreid. Naast korte(re) stukjes in hun maandblad "Kringleven", werden er zogenaamde "Uitgaven" vervaardigd met teksten van complete trancelezingen. Het betrof de letterlijke teksten van die lezingen.


De eerste 16 uitgaven betroffen lezingen van Gerard Tetteroo als trancemedium. Vanaf nummer 17 gaat het om Lex Persoon als trancemedium.


De Uitgaven zijn daarom zo belangrijk, omdat de geluidsopnamen veelal niet op (cassette)band verkrijgbaar waren, of in ieder geval als zodanig vrijwel niet meer terug te vinden zijn. Een overzicht van deze "Uitgaven" vind je hieronder. De lijst begint bij nummer 17, de eerste Uitgave, waar het Lex Persoon betrof als medium.

Gerard Tetteroo

Van hem zijn slechts weinig algemene lezingen op band over gebleven. Wel echter werden in die periode (vanaf 1959) alle lezingen door de Kring der Verbondenen (KdV) op schrift (stencils) uitgewerkt. Een aanzienlijk deel daarvan is bewaard gebleven. Deze lezingen zijn in de Catalogus aangemerkt met (P), als zijnde gePubliceerd en in het archief aanwezig. In de toekomst zullen ze worden gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld.

In de begin periode van de trancelezingen, bij de Kring der Verbondenen (KdV), werden deze opgenomen op (grote) tapes met bandrecorders. Veel lezingen werden dan vervolgens door vrijwilligers uitgetypt. Belangrijk geachte gedeelten werden gepubliceerd als “KdV uitgave nr.--“, of in het blad “Kringleven”. Met de opkomst van het Universum Contact Genootschap (UCG) werden de volledige trancesessies uitgewerkt en op schrift beschikbaar gesteld voor aanwezigen. Bij het uittypen werd de uitgesproken tekst vrij letterlijk weergegeven.


Uitgaven (Kring der Verbondenen)       

Vanaf 1974 begon de KdV met officiële uitgiften van de lezingen in ‘bundels’. In cahier vorm werden steeds de meest interessante lezingen per 3, 4 of 5 tegelijk gebundeld. De eerste 16 uitgiften betroffen lezingen van Gerard Tetteroo. Daarna volgden nog eens 47 Cahiers/Uitgiften met lezingen van Lex Persoon.

nr.                              titel01. Orcano

     (17-06, 29-07, 19-08, 02-09, 30-09, 11-11 en 25-11-74)

02.

03. Logos van de Aarde - Het opnemen van Prana

      De werelden van de geest en van de Kosmos

      Het leven op andere planeten 1

      Het leven op andere planeten 2

04. 7 Jaren cycli: Veranderingen in de mens, geestelijk en lichamelijk (1)

      (deel 2)

      (deel 3)

05. Magnetische veld, Het

      Het collectief onderbewustzijn (2)

      Individueel onderbewustzijn, werkend naar collectief bewustzijn

06. Toegepaste psychologie

      Remmingen in de mens

      Werking van de Chakra’s - Zonnevlecht

07. Wat is Prana? - Een visie van

      Ik en het kosmisch bewustzijn

      Zelfverwerkelijking of zelfvernietiging

08. Werking der Chakra’s

      Betekenis van het onderbewustzijn

      Macht en onmacht

09. Ontboezemingen

      Welkom 1978

      Reïncarnatie

10. Breuk in de Aarde, De

      Zenboeddhisme - Het kleurrijke van de herfst   

       Eenwording met jezelf - ‘n Fusie van werelden?

11. Leven in de Kosmos

      Cyclus reïncarnatie   

       Mediamieke krachten in de mens / En wat er mee te doen?

12. Astrale wereld - Hoe ziet deze er uit en wat kunnen wij er gaan doen?

      Chakrawerking - De concentratie van de Chakra’s, die de aura vormt.

      Evolutieproces van planten en dieren

13. Broeder San Garett geeft antwoord op de vraag waar hij zich bevindt

      De werking van het chakrum van het sympathisch zenuwstelsel

      Zijn wij als mensen echt belangrijk in de Kosmos?

14. Uittredingen -  Actieve en passieve uittredingen door de mens

      Macht van het onbewuste, De

      Chakrawerking - Angsten in de mens; Zonnevlecht en Hoofdchakra

15. Reïncarnatie

16. Impressie van het Ego en Accrovoertuig - Laatste voordracht van

      Gerard Tetteroo

      Schijn en werkelijkheid

      Chakra en Chakrawerking - Hartchakra

17a. Toegepaste psychologie  

       Willen weten, Het

      Factor tijd, De

SprekerOrcanoSan Garett

San Garett

San Garett

San Garett

RaimonSan Garett

San Garett

San Garett

Achmed

Ranu

Raimon

Ranu, Isara

San Garett

Baliaas

Raimon

San Garett

Orcano

Ego v.h. Medium

Leonard

Radek

San Garett

Ranu

San Garett

San Garett

Radek

Raimon

San Garett


Raimon

Yacheb


San Garett

Raimon

Ismael

San Garett

Ismael

Raimon

Radek

Ego v.h. Medium


Orcano

Raimon

Achmed

Balias

Orcano

datum lezing


20-05-7427-01-75

21-04-75

28-04-75

01-09-75

02-06-75

29-09-75

10-11-75

02-02-75

17-11-75

19-01-76

14-02-77

07-03-77

28-02-77

04-07-77

22-08-77

17-10-77

24-10-77

19-12-77

03-01-78

22-05-78

10-09-78

04-12-78


11-06-79

19-02-79

14-05-79

20-08-79

18-06-79

25-06-79

06-08-79

15-10-79


13-03-78

23-01-78

  


Universum Contact Genootschap (UCG)

Vanaf 1962 werden kosmische contacten aangegaan. Het UCG, als onderdeel van de KdV, zorgde ervoor, dat alle sessies/lezingen op schrift werden gesteld. Deze lijst is analoog met de UCG lijst zoals die in de Catalogus (blz. 5) is terug te vinden.

Lex Persoon

Bij Lex zijn vrijwel alle lezingen nog op (cassette)band beschikbaar gebleven. Daarnaast werden, zeker in de beginperiode bij de KdV, ook  veel lezingen op schrift gesteld. In de Catalogus zijn deze terug te vinden met de toevoegingen (P)., als deze zich in het archief bevinden.

Uitgaven (Kring der Verbondenen)  

Na het overlijden van Gerard Tetteroo duurde het tot begin 1981, eer Lex Persoon bij de KdV de lezingen als trancemedium overnam. De KdV ging aanvankelijk op dezelfde voet voort, inclusief de publicaties.

nr.                              Titel17b. Evolutie, vervolmaking

      Uitleg over de Meesters van Malva  

       Adviezen over mediteren   

18. Het spiritualisme     

       Hoe zit een medium in elkaar   

       Als je droomt ...       25-05-81

19. Het rad van wedergeboorte (zielsimpressie v.h. Medium)

20. Dromen en hun betekenis    

                                  (+ vragen)

21. Tweelingziel of nevenziel

22. Krachten in de mens     

23. Werken met energieën I en II (zie: 28)         (vervolgdatum: 24-05-82)

24. Welke krachten herbergen de piramiden?  

25. Is een mantra in staat de ziel boven de stof uit te stuwen?

26. De stoffelijke- geestelijke- en kosmische mens   

27. Prognose 1983     

28. Werken met energieën III, IV en V (zie: 23)

(vervolgdata: 27-09  +  25-10-82)    

29. Inleiding tot 2 causerieën over de 7 hoofdchakra’s

        (vervolgdata: 03-01-83  +  10-01-83  +  24-01-83  +  14-02-83)

30. De Witte broederschap in het Watermantijdperk I

31. De Witte broederschap in het Watermantijdperk II

32. Het geestelijk en stoffelijk OD, afgeleid van GOD

33. Iets (Alles) over chakra’s I      

34. Alles over chakra’s I I      

35. Zelfdoding       

36. De Logi in haar (hun) diverse hoedanigheden

37. Het begrip GOD     

38. Stoffelijke en geestelijke voertuigen van de mens

39. Het verschil tussen gevoel en emotie   

40. Het fluïdum van de mens     

41. De wisselwerking in tijd    

42. Werken en genezen met kleuren   

43. Hoe te werken met de krachten van de piramide

                                 (+ vragen)

44. De Ark des Verbonds I      

45. De grote volksverhuizing: Verleden, heden en toekomst  

46. Wat is nu eigenlijk liefde?     

47. Buitenaards leven     

48. Het zieleleven van de plant    

49. Kosmische prognose 1984    


50. Kosmische-, geestelijke- en aardse wetten  

51. Meer over chakra’s IV (De 5 nevenchakra’s)   

52. Magnetiseren, vitaliseren          (vervolgdatum: 08-03-82)

53. Genetische manipulatie    

54.

55. Reizen door de sferen (I, II en III)     (vervolgdata: 09-04-84  +  16-04-84)

56. Kosmische astrologische prognose 1985  

57. De symboliek van legenden, sagen en sprookjes

58. De Ark des Verbonds II

59. Astrale voertuigen  

60.

61. Hoe leeft men op de planeet Venus?  

62. De kracht van het basischakra   

63. Visie op de planeet Pluto

Sprekerbr. André

br. Astra

mr. v. Malva

br. André

br. André

br. Emanuel

br. Joshua

br. Emanuel

br. Astra

br. André

br. André, br. Astra

br. Astra

br. André

mr. Nam

br. Incar

mr. Ashtrono

br. Astra


br. Astra


br. André

br. Incar

br. Incar

br. Astra

br. Astra

br. André

br. André

br. André

br. André

br. André

br. Atlas

br. Pascal

br. Astra

br. André

br. Astra

br. Johan

br. Incar

br. Incar

br. Johan

br. Emanuel

mr. Ashtrono,

br. André

br. Pascal

br. Astra

br. Astra, br. Incar

br. Incar

br. Emanuel


mr. Ashtrono

br. Pascal

br. Johan

br. Astra


br. Astra

br. Astra

br. Atlas

datum lezing

27-04-81

25-05-81

25-05-81

29-06-81

23-11-81

------------

13-07-81

25-01-82

28-04-82

06-09-82

11-10-82

29-11-82

10-01-83

30-08-82

        

20-12-82


06-12-82

24-01-83


07-03-83

14-03-81

07-08-81

13-12-82

06-02-81 14-02-83

08-11-82

25-07-83

25-04-83


30-05-83

------------

03-10-83

22-08-83

11-04-83

01-08-83

24-03-83

12-12-83


12-09-83

30-01-84

19-10-81

09-01-84


02-04-84


17-12-84 02-01-84

21-05-84

27-07-84


06-05-85

11-11-85

05-05-86

Uitgiften “Kring der Verbondenheid”

Universum Contact Genootschap (UCG)

Vanaf 1982 werden door Lex de kosmische contacten aangegaan. Het UCG, als onderdeel van de KdV, bleef er voor zorgen, dat alle sessies/lezingen op schrift werden gesteld. Deze lijst is analoog met de UCG lijst zoals die in het overzicht beschikbare Beschikbare Lezingen is terug te vinden onder UCG.

Naar begin Pagina.

C19