MALVA  REGISTRATIE
Uitgiften Kring der Verbondenen Malvapost Boekjes Boekuitgiften Bloemlezing der Lezingen INHOUDSOPGAVE.

Ook Malva Meditatie bemerkte deze interesse en begon in 1984 de belangrijkste cursussen (die met de meeste bezoekers) te bundelen en in 'boekvorm' uit te geven (offset-druk, geringd). Het ging hier om de boekjes "Chakra's" en "De 7 hoofdchakra's als toegangspoort". Pas in 1988 werd dit verder uitgebouwd met andere publicaties, die op dezelfde wijze werden vervaardigd.


Bijkomende gedachte hier was, dat het betreffende materiaal een groot deel van het lesmateriaal moest gaan uitmaken van de Malva School.


De eerst 'officiële' uitgaven verschenen begin jaren 90. Soms was dat in eigen beheer bij de Stichting Malva Meditatie zelf, soms bij de (in samenwerking met Malva Meditatie) opgerichte uitgeverij AUM. Soms door Malvarianen in eigen beheer, zoals door Mary en Wim de Redelijkheid (die zich hadden afgesplitst van AUM).


Pas in juni 1998 verschijnen de eerste studies over de informatie die via enkele duizenden lezingen de Aarde bereikten. Tot dan toe waren de verschenen teksten, geschriften en boeken meestal letterlijke weergaven van lezingen of waren het 'vertalingen' ervan. Bij het verschijnen van de reeks boeken "
Van Harte Mens" van Hedwig Poiesz is voor het eerst getracht de informatie uit de diverse lezingen te bundelen, aan elkaar te koppelen en het bredere (maatschappelijke) verband er van uit te leggen.

Met de komst van het "Aquariustijdperk" verlieten we het 'consumeren' van al die informatie en gaat de mens actief aan de slag. Eén van de grondpeilers van Malva Registratie en Malva Educatie.

Naar begin Pagina.

Lezingen op schrift


In de begin periode van de trancelezingen, bij de Kring der Verbondenen (KdV), werden deze opgenomen op (grote) tapes met bandrecorders. Veel lezingen werden dan vervolgens door vrijwilligers uitgetypt. Dit gebeurde op stencils en die werden dan in veelvoud gestencild. Was dit eenmaal gebeurd, dan werden de vrij kostbare (lees: dure) tapes weer opnieuw gebruikt. Op die wijze zijn de oorspronkelijk opnamen uit de begin periode (1960 - 1981) grotendeels verloren gegaan. Hoewel we signalen hebben gekregen, dat een enkeling nog over bandmateriaal beschikt, is dat tot op heden helaas nog niet aan Malva Registratie beschikbaar gesteld.

Belangrijk geachte gedeelten werden gepubliceerd als “Uitgaven Kring der Verbondenen“, of in het blad “Kringleven”. Met de komst van het Universum Contact Genootschap (UCG) werden alle kosmische trancesessies volledig uitgewerkt en tegen een luttele vergoeding op schrift beschikbaar gesteld aan de bezoekers. Bij het uittypen werd de uitgesproken tekst vrij letterlijk weergegeven. Deze UCG uitgaven waren verder "Naamloos".
Met de komst van de cassetteband, werden de mogelijkheden, om de lezingen te dupliceren vele malen groter. Er ontstond een markt voor deze 'opnamen' van de trancelezingen. In de begin jaren 80 verschuift de aandacht van het publiek dan ook meer naar het aanschaffen van deze cassettebanden en loopt de interesse in de uitgewerkte teksten achteruit.

Zeker omdat het maken daarvan buitengewoon arbeidsintensief was, verdwenen die ook meer naar de achtergrond.

Hoewel UCG en KdV hun (arbeidsintensieve) werk tot eind jaren 80 voortzetten, richtte Malva Meditatie zich meer op de geluidscassettes. Als extra 'lokkertje' werden wel elke twee maanden de zogenoemde “Malvapost Boekjes” uitgegeven.  (Aanvankelijk in stencilvorm, A4 gevouwen en geniet tot A5. Later werd dit offset-druk.) Deze werden als bijlage meegestuurd met het 2-maandelijks blad de 'Malva Post'. In deze boekjes werd steeds één lezing uitgewerkt, maar - en dat was nieuw - ook bewerkt. De soms wat lastig te volgen 'taal' der intelligenties werd omgezet in voor iedereen goed te volgen teksten.

Niet uit te vlakken is het fenomeen van door aanwezigen zelf uitgewerkte teksten. Dit begon vooral op te komen met de start van de diverse cursussen vanaf 1983. Nu de meeste aanwezigen zich een geluidscassette aanschaften van de (cursus)lezing, begon men 'thuis' zelf de trancesessies op schrift uit te werken (!). Zeker waar het cursussen betrof was de interesse hierin groot en ontstond er zelfs een grijs gebied, waarin veel werd 'gehandeld' (lees: gekopieerd werd) in deze teksten (zie: Overige Lezingen).

P05