Uitgiften Kring der Verbondenen Malvapost Boekjes Boekuitgiften Bloemlezing der Lezingen INHOUDSOPGAVE.

In 1983, begon de juist opgerichte Stichting Malva Meditatie zelf met het in boekjesvorm (A5) uitgeven van uitgewerkte teksten van trancelezingen. Deze teksten werden ‘bewerkt’ tot goed en leesbaar Nederlands. De boekjes vormden de bijlage bij de Malva Post, welke tweemaandelijks verscheen. Deze boekjes waren in aanvang ongenummerd.


Na het vertrek naar Zijtaart (1986/1987), werden de reeds verschenen boekjes opnieuw uitgebracht, met dezelfde tekst, maar een andere kaft. Vanaf dan werden ze genummerd en waren tevens tegen betaling verkrijgbaar. Dit vond plaats tot 2003.


De volgorde van publiceren van deze boekjes is geenszins chronoloog met de volgorde van de lezingen (soms werd teruggegrepen naar (veel) oudere trancelezingen). Ook is de nummering op generlei wijze te vergelijken met de lezingen- of bandnummers. Soms werden boekjes na enige tijd uit de verkoop gehaald. Andere daarentegen kenden na verloop van tijd een herdruk (met soms een gewijzigde kaft en/of gewijzigde inleiding van het bestuur). Eenmaal werd een boekje op veel latere datum vervangen (nummer 32, Astrale voertuigen).


In 2007, ruim 4 jaar na het stoppen en ontbinden van Malva Meditatie, verschijnen er opnieuw uitgewerkte trancelezingen. Ditmaal op Internet. De website www.lichtsferen.com, publiceert regelmatig ‘nieuwe’ lezingen.


Op de volgende bladzijden de lijst van boekjes, die zijn uitgegeven door Malva Meditatie. Zij fungeerden als bijlage bij de Malva Post, van 1983 tot 2002. Deze boekjes zijn opnieuw gescand en digitaal gereproduceerd. Ze zijn te verkrijgen bij Malva Registratie.


Aan het eind van deze lijst treft u nog aan, de verscheidene boeken die Lex Persoon, Uitgeverij AUM... (initiatief van Bestuur van Malva Meditatie) en Jan en Mary de Redelijkheid (afgesplitst van uitgeverij AUM...) hebben gepubliceerd. Deze zijn op één na niet meer verkrijgbaar.


Toelichting bij de boekenlijst:

De datum van de publicatie in het blauw, betekent dat deze absoluut correct is en ook is gekoppeld aan de uitgifte van de Malva Post, waarbij het als bijlage fungeerde.

De datum van de publicatie in het rood, betekent dat dit een herdruk is. De oorspronkelijk uitgifte datum is (nog) onbekend. (Dit geldt ook daar waar (Beeklaan of Bkln) staat vermeld, dit geeft alleen de periode weer.)

De datum van de publicatie in het zwart, betekent dat deze niet nader kan worden ingevuld, of gekoppeld aan de uitgifte van de Malva Post.

Toegevoegd is de datum dat betreffende lezing is uitgesproken, voor zover bekend en het cassetteband nummer waaronder de lezing in eerste instantie is verschenen.

Extra vermeldingen (zoals bij 023, 058, 068 etc.) in het rood duidt op bijzondere omstandigheden die we hebben geconstateerd.

Boekjes nr.                 Titel     (Lezingnummer)


001 - De cyclus van de ziel     (121-a)

002 - Levensvormen van andere planeten     (048-b)

003 - Plantenleven      1984  x KdV 095

004 - De mystiek van kaarslicht en wierook     (008)

005 - Aura’s     (049)

006 - Leven en werken in de astrale wereld     (131-b en c)

007 - De vier jaargetijden in de mens     (005)

008 - De zeven astrale sferen     (011)

009 - Ziekten en karma     (KdV  029)

010 - Meditatietechnieken     (066)

011 - Meesters van Malva/Meesters van het Witte Licht     (050)

012 - Tweelingziel, nevenziel     (053)

013 - Godsdienst, religie en sekten     (033)

014 - Spiritisme - spiritualisme     (054)

015 - Dementeren     (062)

016 - Tantrisme     (072)

017 - Werken met kleuren     (C 38 t/m 41)

018 - Geestelijke gaven     (018)

019 - Illusie en werkelijkheid     (051)

020 - Laat los die angst     (706)

021 - Reïncarnatie 1     (KdV 021)

022 - Reïncarnatie 2     (KdV 022)

023 - (Wat is) Karma     (015)

024 - Hoe werkt uw geleidegeest?     (022)

025 - Stervensbegeleiding     (085)

026 - Regressie     (123/128)

027 - Het trancemediumschap     (090)

028 - Meester Wappa van Pluto     (137, KdV068)

029 - Zeg wat u denkt     (173)

030 - Relaties     (704)

031 - Welke invloed hebben medicijnen?     (043)

032 - Astrale voertuigen     (027)

032 - Extra uitgave: Een brug tussen 2 werelden     (xxx)

033 - Ik ben     (719)

034 - Als kralen aan een ketting     (136)

035 - Is er leven in de Kosmos?     (057)

036 - De Witte Broederschap     (204)

037 - Een sterwerk als levenssymbool     (265/266)

038 - Onze eerste Malva-lezing (11-04-69)     (xxx)

039 - Geestelijk licht en aardse schaduwen     (306)

040 - Menselijke emoties     (283/284)

041 De gordel van Smaragd     (045)

042 Spaken van het levensrad     (157)

043 De zeven lijnen van karma     (918)

044 Waartoe zijn wij op Aarde?     (731)

045 Liefde     (182)

046 Adem is leven     (078)

047 Reis tussen sterren en planeten     (084-a)

048 Wat gebeurt er na de overgang?     (143)

049 Het keelchakra en de Blauwe Saffier     (104)

050 Doodgaan is niet erg     (074)

051 Zelfdoding     (056)

052 Kamille en Heermoes     (127)

053 Onze Aarde     (1005)

054 Leraren en volgelingen     (083)

055 Het kosmisch Kristal     (211)

056 De betekenis van uittredingen     (359/360)

057 De mystieke kracht van de Amethist     (055)

058 De Ankh en Geza-IV (herdruk)     (200)

(band/lezing 200, geeft de identieke tekst weer, doch is uitgesproken door br. Incar) (eerder uitgegeven door Lex Persoon namens “Ankhmania College” in 07-88)

059 Kosmische communicatie     (293)

060 Het fluïdum van de mens      x x     (KdV?)

061 Karma Yoga (21-06-??, Ranakpur)     (xxx)

062 De kracht der verandering     (720)

063 Karma en keuze     (207)

064 Rondleiding door het Malvaklooster     (025)

065 De Bermuda driehoek     (076)

066 De planeet Venus     (KdV 024)

067 Eerdere levens en uw huidig karakter 1     (5003 A/B)

- - - De stem van Atlantis     (xxx)

(Dit boekje is samengesteld, gedrukt, maar nimmer uitgegeven. Er zat een embargo op de inhoud)

068 Krachten in de Mens     03-93  

(KdV uitgave 22 (datum onbekend) geeft exact dezelfde lezing weer, uitgesproken door br. André)

069 Dromen over Zomerland     (382/383)

070 De Rode Robijn     (098)

071 Eerdere levens - deel 2     (5004 A/B)

072 Het geestelijk aspect van werkloosheid     (029)

073 Geestelijke afspraken     (411/412)

074 De betekenis van de maan     (344)

075 (Meditatie op de 5) Chakra’s van de Aarde     (927)

076 De ziel van de Diamant      (111)

077 Uw huis in de sferen     (208)

078 Pluto als transformator     (6012/6013)

079 Voorbij de drempel van het leven     (426)

080 Geestelijke begeerte, de begeerte van de ziel     (288)

081 Positiviteit in een bewogen wereld     (387/389)

082 De hof van Uraan     (1019)

083 De geboorte uit God     (xxx)

084 De levensspiegel     (707)

085 Oorlog en vrede     (941/942)

086 Het geheim van de piramide     (C 904-1/4)

087 Werken met stenen     (1051)

088 Prana, het manna uit de Kosmos     (1088/1089)

089 De betekenis van uittreding     (359/360)

090 Elektriciteit in uw aura     (433/434)

091 Arnica     (376)

092 Piramides en UFO’s     (1114/1115)

093 Contact met uw geleidegeest     (146)

094 Sterrekinderen     (1036/1037)

095 De inhoud van de heilige Graalbeker     (1127/1128)

096 De kindersfeer     (047)

(opnamen ná bestuursvergaderingen, band is nimmer vrijgegeven)

097 Waarom ben ik ziek?     (735/736)

098 Het kind in uzelf     (451/452)

099 De bloem van de Witte Broederschap130-a)

100 Zwemmen in Atlantische wateren     (1154/1155)

101 De astrale zonnetempel     (474/475)

102 De ogen van de Kosmos     (1139/1140)

103 Geluid en uw ziel     (xxx)

(dit boekje is samengesteld uit gedeelten van diverse lezingen)

104 De deva-wereld     (xxx)

(dit boekje is samengesteld uit gedeelten van diverse lezingen)

105 De wortels van uw basischakra     (348)

106 Kosmische copulaties     (0050-33/34)

107 Leven in Atlantis 1     Deel 1 van het boek

108 Dromen over vrede     (935/936)

109 Leven in Atlantis 2     Deel 2 van het boek

110 Een seance   verslag van Malva opleidingen     (xxx)

111 Leven in Atlantis 3     Deel 3 van het boek

112 De denkende kaarsvlam (kaarslicht en uw gedachten)     

(9807-13/14)

113 Leven in Atlantis 4     Deel 4 van het boek

114 Chakra’s 1      Deel 1 van het boek

115 Leven in Atlantis 5     Deel 5 van het boek

116 Chakra’s 2      Deel 2 van het boek

117 Kosmische opdrachten op Aarde     (0055-01/02)

118 Chakra’s 3      Deel 3 van het boek

119 Zonde en spijt     (9809-3)

120 Chakra’s 4      Deel 4 van het boek

121 Van Atlantis tot Egypte   mr. Ankhmania     (xxx)

(dit boekje is samengesteld uit gedeelten van diverse lezingen)

122 Het vuur van de ziel     (2004-5)

123 Gedachtekracht en dromen     (484/485)

124 De ziel van de Durga Roos     (518/519)

Spreker


br. Incar

br. Johan

br. Emanuel

br. Johan

br. Johan

br. Incar, br. Astra

br. André

br. André

br. Atlas

br. Johan

mr. Ishwara

mr. Malcar,br. Astra

br. Incar

br. Johan

br. Astra

zr. Maya

br. Astra

br. Atlas

br. Atlas

br. Radek

br. Radek

br. Radek

br. Incar

br. Incar

br. Incar

br. Astra, br. Indra

br. Johan

br. Johan

br. Pascal

br. Radek

mr. Malcar

mr. Malcar

br. Joshua

br. Radek

br. Heliobas

br. Johan

br. Johan

br. Pascal

br. André

br. Rudolf

br. Joshua

br. Johan

br. Johan, br. Vaya

mr. Miparerba

br. Radek

br. Johan

zr. Maya, br. Astra

mr. Wappa

br. Incar

mr. Lapuk

br. Incar

br. Incar

br. Pascal

mr. Ishwara, br. Rudolf

br. Jason

zr. Maya

br. Johan

mr. Lapuk

mr. Ankhmania
mr. Wappa

br. Atlas

mr. Manis

br. Radek

br. Johan

mr.Ishwara,mr.A.I.Kashir

br. Incar

mr. Ishtabo, mr. Ithar

br. Astra

mr. Ankhmaniabr. Joshuabr. Paul

mr. Lapuk

br. Astra

br. Johan

br. Joshua

br. Angelo

mr. Ishwara

br. Pascal

br. Incar

mr. Wappa, mr.Aryanto

br. Rudolf

mr. Lapuk

mr. Malcar

mr. Ichnaya

br. Atlas

br. Radek

mr. Ishwara

mr. Ankhmania

mr. Fudor

mr. Om-mèr

br. Johan

br. Astra

br. Pascal

mr. Ankhmania

br. Astra

mr. Wappa

mr. Wappa

br. Joshua en Patty


br. Radek

br. Atlas

zr. Wira

mr. Ankhmania

br. Jacob

mr. Centurion

br. Atlas


br. Incar


br. Astra

Lex Persoon(mr.Ichnaya)

mr. Ankhmania

mr. Ishwara

mr. Ankhmania


mr. Ankhmania

br. Astra


mr. Ankhmania

br. Astra

mr. Ankhmania

br. Astra

mr. Wappa

br. Astra

br. Astra

br. Astra

mr. Ankhmania


br. Astra

br. Vaya

br. Joshua

Datum


02-85


05-84

06-84

02-84

02-86

02-85

05-85

04-85

01-85

01-85

08-84

11-83

04-85

06-85

05-83

04-84

01-85

09-85

04-85

04-85

10-86

   -85

10-85

06-86

11-85

09-86

01-87

07-85

10-84

07-84

03-2003

05-86

09-86

09-87

04-87

01-88

04-89

10-88

04-88

11-84

12-86

05-89

07-89

09-87

07-85

07-88

02-86

03-86

09-87

02-85

01-91

04-90

09-85

08-87

03-90

08-91

08-91

01-92

01-92

06-86

07-87

1988

07-85

05-85

02-90
06-91

02-86

02-90

06-84

06-93

08-89

03-92

04-86

07-87

09-92

04-94

04-88

09-91

01-91


09-85

07-95

11-89

09-92

06-94

03-90

01-95

01-91

08-95

11-86

11-91

03-96

12-84


12-96

05-96

09-88

08-97

11-97

11-96

11-89

03-95


05-94
12-98


03-96


05-98

03-99

01-02

Malvapost Boekjes

Deze boekjes worden voor geïnteresseerden, in overleg en tegen vergoeding, beschikbaar gesteld. Alleen als het om maximaal 10 boekjes gaat kan hierover een afspraak worden gemaakt uitsluitend op het volgende adres: nelkruger@hetnet.nl.Boekjes verschenen bij het Ankhmania College:

Datum05-84

05-88

07-88

08-8801-93

          Titel     (Lezingnummer)

                        

De Ankh en Geza-IV (herdrukt als boekje 058)       

De Ark des Verbond     (C 150/151)

De Ziel van Atlantis     (C 9001)

Het Atlantisch Ectoplasma     (C 9002)

Materialisatie in Atlantis     (C 9003)

(Deze boekjes waren zeer beperkt verkrijgbaar en zijn niet meer aan te komen. Het rood gekleurde boekje is waarschijnlijk nimmer gepubliceerd)


In deze lijn verscheen het volgende boekje weer bij Malva Meditatie, maar kreeg geen nummer mee:

De stem van Atlantis     (xxx)

Spreker


br. Incar

mr. Ankhmania

mr. Ankhmania

mr. Ankhmania

mr. Ankhmaniamr. Ankhmania

Naar begin Pagina.

C20