Uitleg audio/MP3 Mantra's Lezing kiezen Steden waar Lezingen plaatsvonden Intelligenties INHOUDSOPGAVE.

Kiezen voor een bepaalde Lezing


De lezingen in deze catalogus zijn in een bepaalde volgorde uitgesproken. Daarom worden ze ook, waar mogelijk, voorzien van een datum. De vroege sessies vormen veelal de basis voor de latere. De datum waarop een lezing is uitgesproken is hierbij een goede leidraad. (Bijvoorbeeld: Chakracursus voor beginners (KdV) en Chakracursus voor gevorderden (Malva)). Globaal gezegd zijn de bijeenkomsten van de KdV en het UCG de voorlopers van de bijeenkomsten bij Malva, die soms in dezelfde periode, maar meestal (veel) later zijn uitgesproken. Deze latere sessies belichten veelal andere facetten van een onderwerp, of gaan er verder, dieper op in. Een bepaald thema, waar meerdere banden over zijn, wordt op die manier van diverse kanten belicht.


Er zijn twee soorten lezingen, astrale en kosmische. Daar zit een wezenlijk verschil tussen:

Algemene lezingen, zowel informatief als meditatief, zijn van astraal niveau. Hierbij worden de informatieve vaak door broeders van de witte broederschap uitgesproken. De meditatieve worden meestal door de Meesters van Malva uitgesproken.

De mens wordt veelal bepaald door zijn emoties. Die geven ‘kleur’ aan z’n leven. De Meesters en broeders komen uit het witte licht. Wit is een kleur, die gevormd wordt uit het samengaan van alle kleuren in het kleurenspectrum. De uitspraken van Meesters en broeders zijn afgestemd op het gemiddelde geestelijk bewustzijnsniveau van de mensen die bij deze lezingen aanwezig zijn.

Kosmische lezingen zijn veel abstracter dan astrale. Het zijn de bijeenkomsten van het UCG, de Kosmische Contacten en Colleges. Ze worden uitgesproken, zonder rekening te houden met menselijke emoties. De kleur van de Kosmos is dan ook zwart. Zwart is geen kleur, dus kleurloos. De uitspraken van een kosmisch wezen kunnen hard en liefdeloos overkomen. Toch is de Kosmos van een zeer hoog geestelijk niveau, dus wel degelijk heel liefdevol, maar zonder enig menselijke emotie. Dat is voor ons lang niet altijd te bevatten en te accepteren.

Deze bijeenkomsten gaan vaak over buitenaards leven, maar ook over de plaats die de Aarde met haar bewoners in het Universum inneemt.


Er zijn verschillende soorten cursussen te onderscheiden:

v Meditatieve cursussen worden door de Meesters van Malva en/of soms door een broeder uitgesproken.

v Informatieve cursussen, gericht op een specifiek thema, worden door één of meer broeders en/of Meester(s) van Malva gegeven.

v Cursussen met een therapeutisch karakter, zijn bedoeld voor mensen met een therapeutische opleiding, of mensen met voldoende geestelijke basiskennis die therapeut willen worden. Deze staan vol behandelingsmethoden. Voor het volgen hiervan is algemene basiskennis van de aura en de chakra’s, maar ook van het functioneren van het menselijke lichaam absoluut noodzakelijk. Zonder deze kennis zijn deze oefeningen rustig persoonlijk te gebruiken. Maar waak voor toepassing op/bij anderen. Ken de gevolgen van je handelen. Wees je bewust van je verantwoordelijkheden.

v Kosmische cursussen worden, net als kosmische contacten, vrijwel altijd uitgesproken door buitenaardse levensvormen, zijnde Meesters uit de Kosmos.


Dan zijn er nog colleges, ofwel langdurige ‘cursussen’. Deze colleges gaan vaak veel uitgebreider, dieper en meer abstract op de te behandelen onderwerpen in. Er zijn Esoterische Colleges, Kosmische Colleges en zelfs combinaties daarvan. Esoterisch betekent: Bestemd voor ingewijden. Vereist is een hoog geestelijk en kosmisch bewustzijnsniveau. Realiseer je dat, alvorens je hiervoor gaat kiezen! Wees je bewust van je eigen verantwoordelijkheden.

Naast de algemene lezingen, zijn er ook uitspraken geweest die persoonlijk van aard zijn en daarom niet geschikt voor derden. Ze staan wel op band en in de catalogus, maar worden niet uitgegeven.

Als de astrale of kosmische wereld aangeeft, dat lezingen niet uitgedragen mogen worden, zullen deze in de catalogus voorzien zijn van de code NO (Niet openbaar maken). Dit wordt zeker óók niet door ons gedaan als er op banden persoonlijke informatie staat (diploma-uitreikingen, inzegeningen etc. met een Persoonlijk woord bijvoorbeeld).


Bij twijfel, kun je rustig nadere informatie bij ons inwinnen: malva@malva-registratie.nl
En verder:

Mantra’s

Plaatsen waar Lezingen werden gehouden

Kosmische Goden, Meesters en krachten, Astrale Meesters, Intelligentie’s, broeders en zusters van Malva

Naar begin Pagina.

C16