INHOUDSOPGAVE.
Zeldzame Cassettebanden Leadbeater

Boek Chakra’s

Het is als 7de druk bij de boekhandel te koop! ISBN nummer 90-6175-974-1 en kost € 15,75. (anno 2008)

Maar dit is niet het enige boek van de hand van deze helderziende bisschop. Samen met Dr. Annie Besant, waar hij nauw mee samenwerkte, heeft hij veel boeken geschreven. Deze twee mensen waren elkaars tegenpolen. Leadbeater ging maar al te graag welbespraakt en diep op gestelde vragen in, terwijl Annie Besant diezelfde vragen slechts met een paar woorden beantwoorde. Leadbeater werd een van de meest bekende sprekers van de Theosofie. Het boek ‘De Chakra’s’ is alleen al om zijn platen van alle chakra’s een aanrader, zeker wanneer je een ouder en veel groter exemplaar kunt bemachtigen.

(Enkele van de zeer vele boeken die Leadbeater schreef: Meesters van het pad, Het astrale voertuig, Clairvoyance, Het Devavoertuig, Occulte Chemie, De onzichtbare helpers, Onze relatie met Kinderen, Dromen, Leven na de dood, Reïncarnatie.)

Mgr. C.W. Leadbeater

Waarom geeft Malva aan, dat milt- en hartchakra niet op één verticale lijn liggen met de overige chakra’s? (Zoals in zo veel andere boeken staat.)


Een éénduidig antwoord is daar niet op. Maar zeer opmerkelijk is, dat er een oud boek bestaat, waar de chakra’s op dezelfde wijze worden geplaatst als bij Malva. Bovendien zouden er voor Malvatherapeuten bekende platen van de chakra’s in staan.


Na jarenlange studie van de chakra’s volgens Malva raakte ik (Hedwig) onmiddellijk geïnteresseerd. Ik was tot nu toe nergens documentatie tegengekomen die zowel het milt- als het hartchakra buiten de middellijn plaatsen.Via Internet werden twee oude exemplaren van het boek: “De Chakra’s” geschreven door Mgr. C.W. Leadbeater ontdekt. Een eerste druk uit de Verenigde Staten 1927 en een eerste druk uit Nederland 1931.


Mgr. Charles Webster Leadbeater, 1847 -1934, was een Britse dominee. Later werd hij in Australië bisschop van de Vrije Katholieke Kerk. Hij was sinds 1883 lid van de Theosofie Vereniging en in zijn tijd een bekend theosoof en helderziende. In 1927 werd het boek: The Chakra’s door de Theosophical Publishing House uitgebracht in India, Engeland en de U.S.A.. In 1931 verscheen het ook in het Nederlands. Dit boek, nu ruim 80 jaar ‘oud’, is nog steeds één van de best verkochte boeken van de Theosophical Society en is in heel veel talen uitgebracht, waaronder ook nog steeds in het Nederlands.

Johan Georg Gichtel

Lezend in het boek ‘De Cakra’s’ (de toenmalige Nederlandse vertaling!) van Leadbeater, kom je er al snel achter, dat hij zijn bevindingen over de chakra’s en hun plaats in het lichaam weer baseert op een ander werk uit de 17de eeuw. Dat eerdere werk heet: ‘Kurze Eröffnung und Anweisung der drei Prinzipien und Welten im Menschen’ van Johan Georg Gichtel, levend van 1638 tot 1710. (De huidige meer bekende titel van het boek is: ‘Awakening to devine Wisdom’.)


Georg Gichtel was een van de grote Duitse mystici uit de theosofische school van Jakob Böhme. Hij kwam in 1667 naar Holland en heeft in Zwolle en Amsterdam gewoond. Deze advocaat was helderziend en helderhorend. Hij vormde een groep volgelingen om zich heen, die naar zijn ‘boodschappen van de engelen’ luisterden. Ook zijn boek heeft de tand des tijds doorstaan en is nog steeds verkrijgbaar, weliswaar in het engels: ISBN 0-9650488-2-9.


Dit boek heeft vooral zijn bekendheid gekregen, door de diverse illustraties, die de transmutatie van de innerlijke dimensies van het lichaam - door spirituele ontplooiing - beschilderen. Zij vormen het kernpunt van zijn boek. Velen hebben zelfs aangegeven, dat deze illustraties de Christelijke parallel tonen met Aziatische tradities, waar het de Chakra’s betreft.


Gichtel biedt in dit boek zijn meest beknopte visie en leidraad naar de beoefening van de Christelijke mystiek.

Naar begin Pagina.

C08