Handleiding Lezingen op CD/DVD Thema CD's/ DVD's Gezochte Lezingen Achtergronden INHOUDSOPGAVE.

Gezochte Lezingen


Naast de vele (ruim 2300) lezingen, die gevonden zijn op band, zijn er ook veel lezingen gevonden, waarvan enkel nog een geschreven exemplaar bewaard is gebleven. Of er nog ergens bandopnamen van bestaan is de vraag. In de eerste plaat werden er in het allereerste begin geen opnamen gemaakt. Vanaf dat dit wel gebeurde (datum onbekend) werden die banden (grote spoelen van bandrecorders), nadat de teksten waren uitgetypt, weer hergebruikt. Pas later (zeventiger jaren) werden de lezingen structureel bewaard en in eerste instantie omgezet naar cassettebanden en weer later rechtstreeks op cassettebanden opgenomen.


Zoals aangegeven, zijn er uit die periode wel veel lezingen op schrift bewaard gebleven, hoewel bij lange na niet compleet. Van veel lezingen weten we wel, dat die hebben plaats gevonden, maar ontbreken de opnamen volledig. Ze zijn tot op heden noch op band, noch op papier teruggevonden. Malva Registratie blijft echter haar zoektocht voortzetten.


Toch hebben we de volgende overzichten kunnen maken. Voor een goed kunnen lezen van deze overzichten, gelieve de Handleiding te raadplegen.


Deze overzichten zijn na te lezen en/of te downloaden. Om deze PDF bestanden te kunnen openen heb je ADOBE READER nodig op je computer. Je kunt het gratis downloaden van de website van  Adobe.


Mocht je aanvullende informatie hebben op deze overzichten - of zelfs teksten, of opnamen -  als je blieft neem dan kontakt op met Malva Registratie, dan kunnen we deze bijwerken.

Overzicht van de gezochte lezingen:


01. Gerard Tetteroo - Kring der Verbondenen


02. Gerard Tetteroo - Universum Contact Genootschap


03. Kring der Verbondenen - Malva Meditatie

Naar begin Pagina.

C11