INHOUDSOPGAVE. MALVA  REGISTRATIE
Lijst ECD's

Van Harte Mens


Via Vayra wordt het naslagwerk “Van Harte Mens” uitgegeven. Dit naslagwerk is geschreven naar aanleiding van de Therapeutenopleiding bij Malva.

Vele bandopnamen werden uitgetypt. Vervolgens werd met veel knippen en plakken alle informatie opnieuw gerangschikt, bijeengebracht en uitgebreid. Hierdoor ontstond één samenhangend geheel. Zo werd het, na het verwerken van meer dan 100 lezingen, een enorm naslagwerk. Veel Malva-uitdrukkingen werden omgezet naar gebruikelijk Nederlands.

Juist al deze achtergrondinformatie is een schat aan kennis en uiterst waardevol als leerstof. Het geeft veel inzicht in de werking van... Het is onmisbaar voor de therapeut. Maar evenzeer van groot belang voor allen, die zich willen verdiepen in hun spirituele zelfontplooiing! Zo is het toegankelijk geworden voor iedereen. Het naslagwerk bestaat uit 5 boeken:


Boek 1 - Algemene Basiskennis

Algemene spirituele basiskennis, die iedereen moet weten om de kennis uit de andere delen te kunnen begrijpen en toepassen.

Boek 2 - De Aura

Hierin ligt een bron aan informatie over de Aura (of uitstraling) in al zijn facetten, de Anatomie en Fysiologie van het menselijk lichaam en het Fluïdum. Het Fluïdum is een uitstraling die elke mens waar hij gaat, zit of staat achter laat. Je zou kunnen zeggen: het achterlaten van een stukje persoonlijke energie.

Boek 3 - Chakra’s deel 1

Nu betreft het de kennis over Chakra’s in het algemeen en over de onderste drie van de Hoofdchakra’s in het bijzonder. Chakra’s zijn energiewielen, of energie knooppunten binnen de Aura. Die drie Hoofdchakra’s zijn: het Basischakra, het Miltchakra en de Zonnevlecht. Samen vormen zij een drie-eenheid in elk mens. Alle mensen op aarde zullen met die drie Chakra’s werken.

Deze Chakra’s zijn verantwoordelijk voor de (stoffelijk) invulling van je leven, waarbij de zonnevlecht een bijzondere plaats inneemt. Want in dat Chakra begint je geestelijke bewustwordingsontwikkeling, althans wanneer je daar voor kiest.

Boek 4 - Chakra’s deel 2

Kies je voor een geestelijke ontwikkeling, dan wordt het volgende deel van “Van harte Mens” voor jou interessant. Deel 4 behandelt het Hartchakra en het Keelchakra. Zij zijn van essentieel belang in die hele geestelijke bewustwording die je als spiritueel denkend en voelend mens zoekt.

Boek 5 - Chakra’s deel 3 en de Kundalinie

Dit boek behandelt het Voorhoofd- en het Kruinchakra. Maar ook de Nevenchakra’s, bestaande uit de Kniechakra’s, Elleboogchakra’s en het Schouderbladchakra, komen hierin aan bod. Als laatste wordt de Kundalinie-energie, waar alle 7 hoofdchakra’s mee verbonden zijn, uitgebreid behandeld. Deze Kundalinie is uiteindelijk verantwoordelijk voor je geestelijke bewustzijnsontwikkeling van het onderste tot het bovenste Chakra.


Ben je geïnteresseerd, maar wil je eerst iets meer weten? Je kunt op www.vayra.nl gratis een demoversie van dit naslagwerk downloaden. Hierop staat een overzicht van alle te behandelen onderwerpen. Ook vind je er van ieder boek een aantal tekstvoorbeelden. Zo krijg je een indruk van wat er van verwacht mag worden.


Educatieve CD’s


De Educatieve CD’s (ECD’s) worden uitgebracht door Malva Registratie en zijn in anvang bestemd voor de deelnemers aan de Cursussen bij Vayra. Zij dienen als basismateriaal bij het praktiseren/uitbouwen van hun opleiding/training. Het is voorts aanvullend educatief materiaal op het naslagwerk “Van Harte Mens” (deel 1 t/m 5), geschreven door Hedwig Poiesz.


Met het combineren van lezingen rond bepaalde (educatieve) onderwerpen, wordt de weg geopend voor geïnteresseerden, om de juiste en goede informatie te verzamleen. Dus kunnen uiteraard ook niet cursisten deze Educatieve CD’s bestellen. De prijs bedraagt € 15,00 per stuk, inclusief verzendkosten. Bij bestelling ineens is elke 6de Educatieve CD gratis. (Cursisten ontvangen korting!)


De ECD’s worden voorzien van ingebrand label en geleverd in een Slimcase. Voor een overzicht van de 27 Cd’s die verkrijgbaar zijn, kijk op Educatieve CD’s.


Malva Therapeut

Opleiding Malvatherapeut

Bij “Malva Meditatie” (niet te verwarren met Malva Registratie), bestond een opleiding tot Malvatherapeut. Na het volgen van die opleiding, die grotendeels bestond uit het leren toepassen van allerlei Aura en Chakra behandelingen, werd je geacht Chakratherapeut te zijn. Veel opgeleide therapeuten zijn hierna een eigen praktijk begonnen. Bij het abrupt eindigen van Malva Meditatie in 2002, kwam er ook een plotseling einde aan de opleiding voor Malvatherapeut. Voor veel cursisten en gegadigden een grote teleurstelling.


Bij het uitwerken van meer dan 100 lezingen om “Van Harte Mens” vorm te kunnen geven, kwam ook heel veel nieuwe informatie over behandelingen boven water. Informatie, die op de opleiding voor Malvatherapeut nimmer vermeld werd. Maar ook vele behandelingen, die in de lessen nooit gegeven waren! Nu Malva Registratie zoveel mogelijk alle lezingen weer veilig heeft gesteld, kunnen en gaan we weer een stap verder.


Als vervolg op de in 2002 stopgezette opleiding voor Malvatherapeut, gaat Malva Educatie vanaf januari 2008 het vervolg verzorgen, door middel van de cursussen:

“Praktijktraining voor Malvatherapeuten” en “Ankh & Kosmische Schijf - Behandelingen”.


Al snel bleek dat er behoefte was aan aanvullende en nieuwe cursussen. Die hebben we vorm gegeven. Om dit nog professioneler aan te kunnen pakken, werd in november 2008 “Vayra - Opleidingen” opgericht. Een geheel nieuwe weg, met een vernieuwde aanpak van opleiden volgens de Malvaleer. Daarin moest vooral volledigheid en kwaliteit de toon gaan aangeven. Dit is met name terug te vinden in het overzichtelijke lesmateriaal en de gedegen lessen aan kleine groepen. Motto: Een complete cursus van hoogstaand niveau, met elkaar aanvullend materiaal..


Zo is er een volledige opleidings cyclus aan het ontstaan:

Gevoelsontwikkeling & Massage

Chakra’s - Behandelingen 1

Chakra’s & Aura - Behandelingen 2

Ankh & Kosmische Schijf - Behandelingen

En nog te ontwikkelen:

Vervolgopleiding

Masterclass


Voor meer informatie, ga naar www.vayra.nl.


Toekomstige Activiteiten

Gastspreker

Kom je regelmatig met een (grote) groep mensen bijeen rond een bepaald thema? Is dat thema een keer “Spirituele Bewustwording”, of heeft het daar veel mee te maken? Op verzoek kunnen we een lezing verzorgen, waarbij verteld en uitgelegd wordt over het werk van Malva en Malva Registratie. Er zal materiaal ter inzage worden meegenomen en er zal ruim de gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Lezingen

Het trancemedium is niet meer actief. Maar dat betekent niet, dat er geen informatie meer verspreid kan worden. Rond vele onderwerpen en thema’s kunnen de lezingen nog steeds (voor groepen) uitgedragen worden. In overleg kan gekeken worden welk onderwerp het best aansluit bij de vraag die groepen, belangstellenden hebben. Uiteraard is er altijd ruim gelegenheid voor het vaste onderdeel: Het stellen van vragen. Informeer naar de mogelijkheden.

Educatieve Activiteiten


Opnieuw ondergebracht

Alle educatieve activiteiten van Malva Registratie (aanvankelijk), Malva Educatie (vervolgens) zijn nu ondergebracht bij Vayra - Opleidingen (uiteindelijk). Op www.vayra.nl kun je uitgebreid kennis nemen van de hoogwaardige cursussen en overige activiteiten die ontwikkeld zijn, of worden.

P06

Naar begin Pagina.