INHOUDSOPGAVE.
Lijst ECD's

Educatieve CD’s


De Educatieve CD's (ECD's) worden uitgebracht door Malva Registratie en waren in aanvang bestemd voor de deelnemers aan de cursussen van Vayra. De CD’s dienen als basis- en verdiepingsmateriaal bij het praktiseren/uitbouwen van hun opleiding/cursus. Het is voorts aanvullend educatief materiaal op het naslagwerk "Van Harte Mens" (deel 1 t/m 5), geschreven door Hedwig Poiesz. Maar uiteraard zijn de ECD's eveneens uitstekend geschikt voor een ieder, die zich specifiek in één of meerdere onderwerpen willen verdiepen.

Uiteraard kan iedereen Educatieve CD's bestellen. De prijs bedraagt € 10,00 per stuk, inclusief verzendkosten.


De ECD's worden voorzien van een geprint label en geleverd in een Slimcase.


Nummering van de lezingen:

Toevoegingen aan de nummers van de lezingen (cq cassettebandnummers) kunnen zijn:

M Dit betekent, dat deze lezing van een Moederband is opgenomen. Dit betekent niet automatisch de allerbeste kwaliteit, die staat op de zogenaamde Matrix band (zie Nieuwsbrief 3 van Malva Registratie). Wel is het de beste kwaliteit die is gevonden.

Q Staat voor de "Qualiteit", die matig tot slecht is. De opnamen zijn van derden en waren reeds gedigitaliseerd. Ze waren om onduidelijke redenen niet meer bewerkbaar. Ze zijn dus rechtstreeks en onverkort overgenomen. De reden dat ze toch zijn opgenomen ligt in hun uitzonderlijke inhoudelijke, dan wel historische karakter.


Overzicht van de Educatieve CD's

Chakra's voor Beginners          (12:12:47)

C 01 t/m C 04 Chakra cursus 1, 1 t/m 4  

C 05 t/m C 09 Chakra cursus 2, 1 t/m 5  

Chakra's voor Gevorderden          (12:40:07)

Uw chakra's en de kosmische kleurenschijf  

Chakra's voor gevorderden, 1 t/m 5  

Chakra's voor gevorderden, vragen groep 1  

Chakra's voor gevorderden, vragen groep 2  

Extra vragen Chakracursus voor gevorderden  

Malvatherapeut - Basis          (14:13:51)

Oude occulte geneeswijzen (aparte avond)  

Geestelijke voertuigen (enigste exemplaar, uniek! onbewerkt)  

Ziekten uit de Kosmos, karmische ziekten, 1 + 2  

Oude occulte geneeswijzen 1 t/m 3 (ochtend - middag - avond)  

Afrondingscursus Malvatherapeut, 1 t/m 3  

Malvatherapeut - Vervolg          (12:38:30)

Waarom ver-assing?  

Geestelijk leraarschap, 1 + 2  

Kundalini energie, 1 + 2  

De positiviteit van uw regressie ervaringen, 1 + 2  

Ziel, geest en bewustzijn (samen met 1203 een themadag)  

Vleugels naar de toekomst (samen met 1202 een themadag)  

De functie van seksualiteit tussen ziel en lichaam (uniek exemplaar)  

Astraal lichaam          (12:56:56)

Astraal- of etherlichaam (enigste exemplaar, uniek! onbewerkt)  

Astraal- of etherlichaam, 1 t/m 4  

Astraal- of etherlichaam, 5  

Astrale reizen door uw etherlichamen, 1 t/m 4  

Aura          (11:07:39)

Het ervaren van het mentaal-, astraal lichaam en de ziel  

Wat gebeurt er in uw aura?  

Aura's lezen, 1 t/m 3  

Wat is een aura? 1 + 2  

Een gat in mijn aura  

Het zien (behandelen) van aura's  

De Zonnevlecht          (12:20:23)

Terug naar uzelf, 1 + 2  

(Werken met de) Zonnevlecht, 1 t/m 4  

De kracht der gedachte(kracht(en))  

De kracht van het basischakra  

De kracht (werking) van het miltchakra  

De werking van de zonnevlecht  

Massage          (10:19:11)

Oude occulte massagetechnieken  

Een kosmische massage, 1 + 2  

Body- en ether massage, 1 t/m 4  

Heilige massageolie, 1 + 2  

Kleuren          (12:31:59)

Werken met kleuren, 1 + 2  

Werken met kleuren, 1 + 3  

Werken met kleuren 4 + vragen (is identiek aan Malva 021)  

Astrale kleuren, 1 t/m 3  

Creatief met kleur  

Werken met kleuren  

Magnetiseren          (12:37:24)  

Werken met magnetisme  

Magnetisme en het menselijk denken  

Genezing door aanraking, 1 + 2  

Magnetiseren, 1 t/m 3 (Basisinformatie, Astraal of etherlichaam (praktijk)

Facetten van ziek zijn (genezen))  

Voortgezette opl. Magnetisme & Tibetaanse geneeswijze 1 t/m 3  

Harmonie tussen ziel en lichaam + Malva Meditatie  

Egyptische wijsbegeerte          (11:37:38)

Egyptische wijsbegeerte, 1 t/m 8  

De Ankh  

Ankh          (12:25:23)

De Ankh en Gezah IV, 1 + 2  

Werken met de Ankh, 1 t/m 5  

De Ankh en Gezah IV en vragen  

De zieletrilling van de Ankh, 1 + 2  

Kosmische kleurenschijven          (12:03:07)

Pluto en kanker, 1 + 2  

De kosmische schijf  

De Ankh, de kosmische schijf en uw ziel, 1 + 2  

Het zwarte gat en de kosmische schijf, 1 + 2  

De versmelting tussen 4 planeten, 1 + 2  

Behandelen          (12:32:02)

Genezen met de kracht van water  

Geestelijke genezers en hun patiënten 1  

Geestelijke genezers en hun patiënten 2  

Een spirituele behandeling, 1 + 2  

De linker- en de rechterhand van de Geest, 1 t/m 4  

Karma          (13:57:30)

Ons onderbewustzijn  

Paranormale ontwikkelingsoefeningen, 1 + 2  

De geestelijke waarde van het stoffelijk lichaam, 1 + 2  

Zeven lijnen van Karma (en de 7 lijnen in het menselijk lichaam)  

Ziekte en karma  

De lijn tussen de mens en de invulling van zijn karma  

Eénwording tussen ziel en lichaam  

Ziek zijn/beter worden  

Positief denken          (12:36:37)

Gedachten zijn krachten  

Agressiviteit als positiviteit, 1 + 2  

Agressiviteit als positiviteit, (persoonlijke) vragen  

De kracht van positief denken, 1 t/m 6  

Bewustzijn          (12:49:38)

Geestelijk genezen 1  

Geestelijk genezen 2  

Geestelijk bewustzijn toepassen op aarde  

Geestelijk genezen 3  

Gaat heen en vermenigvuldig uw bewustzijn  

CHet overdragen van bewustzijn, 1 t/m 5  

Zielkunde          (12:27:11)

Zeg wat u denkt (Het verschil tussen voelen en denken)  

Astrale psychologie, 1 + 2  

Zielkunde college 1, 1 t/m 6  

Psychiatrie          (11:36:58)

094M Angsten en fobieën  

233M/234 Geestesziekte, 1 + 2  

403M/404M Zij die stemmen horen, 1 + 2  

C 032 - 1 t/m 4 Psychiatrie in de praktijk, 1 t/m 4  

Psychologie          (11:54:01)

Spirituele Psychologie, 1 t/m 8  

Gevoel          (10:59:59)

Gevoel: het overhevelen van gevoel, 1 t/m 8  

Ziekte          (10:57:43)

Eerdere levens en uw huidige ziektes 1 + 2  

Waarom ben ik ziek 1 + 2  

Kosmische straling en uw darmen 1 + 2  

Kosmische straling en uw huid 1 + 2  

Uzelf, uw ziel          (12:43:51)

Heilige handen 1 + 2  

Het stoffelijk en geestelijk evenwicht 1 + 2  

De geestelijke waarde van het stoffelijk leven 1 + 2  

De uitingsvormen van de ziel 1 + 2  

Dit is mijn lichaam en dit is mijn ziel 1 + 2  

Energie          (10:59:18)

(Gedachtekracht), energieën (gevoelens) en emoties  

Spanning en ontspanning in uw aura (de menselijke geest)  

Werken met energieën  

Energieën  

Elektriciteit in uw aura 1 + 2  

Werken met kosmische energieën 1 + 2  

Adem          (11:43:55)

Hoeveel invloed kan de geleidegeest uitoefenen op de mens  

Adem is leven  

Contact met uw geleidegeest  

Actief ademen, incl. oefeningen  

Meditatief ademen, incl. oefeningen  

De stem  

Kosmische ademhaling 1 + 2, inclusief oefeningen  

Visualisaties: a. Bewustwording van uzelf, kies uw kleur  

Chakra's Algemeen          (11:12:01)

(De werking van) Chakra's, 1 + 2  

Chakra's lezen, 1 + 2  

Chakra's astraal bekeken, 1 t/m 4  

Kruiden          (13:06:00)

Zieleleven van een plant  

Gezond eten + Gezond eten, de vragen  

Kruidentuinen in de astrale wereld  

Geneesmiddelen en de invloed er van op het menselijk lichaam + vragen  

Genezen met kruiden: Heermoes en Kamille + vragen  

St. Johanneskruid (Genezen met kruiden)  

Malvakruid en het Malvaklooster  

Arnica of Valkruid

Meidoorn of Crataegus + vragen  

Edelstenen          (12:28:41)

Mystieke kracht van de Amethyst + vragen  

Geestelijk bewustzijn van de Robijn + vragen  

Uw keelchakra en de blauwe Saffier  

Ziel van de Diamant  

Uw hartchakra en de groene Smaragd  

Kosmisch Kristal (Bergkristal)  

Mystieke kracht van de (roze) Toermalijn  

Geheimen en krachten van de Lapis Lazuli + vragen

Verborgen krachten der edelstenen + vragen)

ECD 01

C 01 t/m C 04   

C 05 t/m C 09   

ECD 02  

290  

C 011 - 1 t/m 5   

C 011 - 7   

C 012 - 7   

C 012 - X   

ECD 03

115aM  

230aQ + 230arQ

455M/456M

840923 - a t/m c

C 034 - 1 t/m 3

ECD 04

160aM  

286M/287M  

393M/394M  

443M/444M  

1202

1203)  

831010  

ECD 05

368aQ + 368arQ

C 63 t/m C 66C

67Q

C 033 - 1 t/m 4

ECD 06

850225

174M  

C 29 t/m C 31  

KdV 010/011

KdV 071  

KdV 087  

ECD 07

457M/458M  

C 68 t/m C 71

KdV 020  

KdV 041  

KdV 047  

KdV 052  

ECD 08

230M  

1176/1177  

C 023 - 1 t/m 4

C 905 1/2

ECD 09

251/252

C 38, C 40  

C 41  

C 014 - 1 t/m 3

C 750-1  

KdV 044  

ECD 10

036M  

256M  

492M/493

C 015 - 1 t/m 3


800 - 1 t/m 3

KdV 082

ECD 11

2006 - 1 t/m 8  

KdV 027  

ECD 12  

0050-17/0050-18

0063 - 1 t/m 5  

200M

3001/3002

ECD 13

0050-23/0050-24

290a  

739M/740M  

1084M/1085M  

1166/1167

ECD 14

KdV 045

096M  

350M  

476M/477M  

C 040 - 1 t/m 4  

ECD 15

172  

421M/422  

439M/440M  

918M

KdV 029

KdV 030  

841210

KdV 113Q  

ECD 16

077M  

328M/329  

329a  

C 026 - 1 t/m 6  

ECD 17

026  

065Q  

159M  

221M  

423M  

C 046 - 1 t/m 5  

ECD 18

173  

2010M/2011

C 48 t/m 53

ECD 19

094M  

233M/23  

403M/404M  

C 032 - 1 t/m 4  

ECD 20

9901 - 1 t/m 8

ECD 21

2009M - 1 t/m 8  

ECD 22

510M/511  

735M/736  

1104M/1105  

1188/1189  

ECD 23

027a/028b  

431M/432M

439M/440  

449M/450M  

472M/473M  

ECD 24

099M  

116M

129aM  

298M  

433M/434M

1170/1171  

ECD 25

022  

078M  

146M  

261M  

262M

716M  

1052M/1053M  

4000  

ECD 26

149M/150M  

322/323  

C 043-1 t/m 4

ECD 27

831024Q

020 + 020restQ  

031M  

043

KdV 033  

126M  

179M

376M

377M  

ECD 28

055M  

098M  

104M  

KdV 055  

KdV 056  

211M  

274M  

075aM

???

Naar begin Pagina.

C23