Handleiding Lezingen op CD/DVD Thema CD's/ DVD's Gezochte Lezingen Achtergronden INHOUDSOPGAVE.

Achtergronden - Overzicht

Mantra’s

Bij het beluisteren van de vele lezingen, zijn er enkele zaken die met grote regelmaat terugkeren. Dat zijn de zogeheten Mantra’s. In het gelijknamige hoofdstuk, geven we een summiere uitleg over deze Mantra’s. Uiteraard zijn deze een studie op zich waard, maar dat valt buiten het bestek van deze website.

Kiezen voor een bepaalde Lezing

Nog een kleine ondersteuning vind je bij je keuze van de lezing, die op dat moment het best bij jou past. Waar let je op? Welke volgorde moet ik aanhouden in de lezingen? Waar kan ik het best op letten? Een kleine handreiking bij deze keuze!

Plaatsen waar Lezingen werden gehouden

Gewoon een extra hoofdstuk, over waar de lezingen van Lex Persoon zoal hebben plaats gevonden. Je zult zien, dat het door het gehele land was, met het grootste accent uiteraard op Den Haag. Maar Amsterdam, Utrecht en in iets mindere mate ook Apeldoorn en Eindhoven, werden regelmatig bezocht. Verder van Schagen tot Sittard en van Schiedam tot Schiedam.

Kosmische Goden, Meesters, krachten, Astrale Meesters, Intelligentie’s, broeders, zusters van Malva

Tot slot een overzicht van alle namen, broeders, zusters, intelligentie’s, Meesters, zonnestelsels en wat dies meer zij. Zeer regelmatig is ons verzocht daar een overzicht van te maken. Het is zeker og niet compleet. Dus bij deze de uitdaging, of jij er aanvullingen op weet. E-mail ons. Wel graag vermelden met band/lezing nummer waar we betreffende namen of teksten van uitleg kunnen vinden.


Alvast bedankt.

C14