Vera Arkenaar

Mijn naam is Vera en sedert 2004 actief in, voor en met Malva
Registratie. Geboren in 1951 als jongen (Koos) heb ik mijn jeugd in de
randstad doorgebracht. Als oudste van drie zocht ik altijd zelfstandig
mijn weg door het leven. Heel snel hield dat meer in dan alleen maar het
recht toe recht aan leven. Eerder dan op het geestelijk vlak,
manifesteerde dat in politieke standpunten en ideologieën.
Na MULO en HBS trok het vrije bedrijfsleven me het meest. Vele,
vooral zelfstandige baantjes volgden elkaar op en ik genoot van die soms
haast onbekommerde vrijheid.
De geweldige drive die de 60-ger jaren brachten is zeker niet
ongemerkt aan mij voorbij gegaan.

Geluidstechniek
Een belangrijke periode was die, welke ik bij de Nederlandse Omroep mocht doorbrengen als
geluidstechnicus. Daar leerde ik heel veel over geluid, het gedrag ervan, het opnemen en vooral ook
het (technisch) bewerken ervan. Uren spelen met bandrecorders, vertragers, knippen, plakken,
microfoons, dempers en filters gaven mij een flinke technische bagage mee.
Maar meer nog was het de omgang met die honderden, duizenden mensen, groot, klein, beroemd,
onbekend, hoog begaafd en eenvoudig van komaf. Al die mensen die voor, achter en naast de
microfoons stonden waren een boeiend palet van levensbeschouwingen. Het gaf me inzichten en
ervaringen, die op mij een grote indruk maakten en een grote invloed hadden. Toch was mijn
zoektocht in het leven nog maar pas begonnen en keek ik alweer verder.

Vormingswerk
Eind zeventiger jaren begon ik aan de HBO opleiding tot vormings- en maatschappelijk werker, met
als specialiteit volwassenen. Een geheel andere en nieuwe wereld, die me veel leerde over mensen,
hun onderlinge verhoudingen, plaatsen die zij innemen in de maatschappij en het vermijdelijke en
onvermijdelijke daarin. Mijn voorkeur voor een leven, geschoeid op boeddhistische leest
kristalliseerde steeds meer uit en kreeg steeds duidelijker vorm. Zonder overigens dat ik maar iets
wist over Boeddhisme. Die link ontdekte ik veel later pas.
Het werden vele jaren hard werken voor en met mensen met, hoe tegenstrijdig dat misschien ook
klinkt, als belangrijkste doel: Hen de handvaten te geven om zelf aan de slag te gaan iets aan hun
situatie te doen. Zij moesten het willen en doen. Ik was degene die ‘het kunnen’ bij hen moest
mobiliseren. En dat werkte, met vele groepen mensen, werklozen, arbeidsongeschikten,
wijkgroeperingen en jongeren die op verplichte scholingsdagen kwamen. Het was hard werken, maar
met zoveel voldoening. In de laatste 7 jaar van die periode specialiseerde ik me verder in het
coördineren voor de hulp- en dienstverlening voor de ouderen in onze samenleving. Ook op landelijk
niveau bemoeide ik me met vele beleidszaken, experimenten en initiatieven. Maar er zat een
herbezinning, een heroriëntatie in de lucht.

Rijinstructeur
Na een tussenstap in de Informatica Intermediaire Wereld kwam ik terecht als
instructeur/docent/begeleider in het verkeersopleidingscircuit. Zo'n 10 jaar heb ik me geschoold in
het geven aan scholing op een zeer divers gebied, geconcentreerd op de verkeersproblematiek. Het
allermeest boeide het aspect 'geven van scholing' mij. Hoe onderricht je mensen, hoe mobiliseer je,
wat is daar voor nodig, planningen, doelstellingen, (leer)middelen, en visie waren terreinen voor mij om
van te smullen. Vreemd genoeg gaven ze mij een buitengewoon breed, maar zeer fundamenteel inzicht
in mensen in het algemeen en hun relaties onderling, hun communiceren, motieven en drijfveren in het
bijzonder. Het heeft mijn levensinzicht sterk bepaald.

Malva
Malva heb ik sedert 2004 leren kennen. Op een moment, dat ik zocht naar wat ontbrekende
puzzelstukjes in mijn leven, ontmoette ik Hedwig. Samen bleken we ieder grote brokken aan
ervaringen, gevoelens, inzichten en manier van denken te hebben die, samengesmolten een prachtige
kristallen bol vormden. Liefde op het éérste gezicht. En Malva vulde voor mij veel nog openstaande
plekjes in. Het klópte.
Mijn eerste zorg was de kans, dat alle Malva informatie verloren zou gaan. Dat moest worden
voorkomen. Verder werd ik voortgedreven, om het tijdperk van aktie, aktief binnen te stappen. Ik
vond de klus die ik (nog) moest doen. Malva betekent eenheid voor mij en bovenal basis.

Vrouw geworden - een levensverlangen
In deze periode is mijn lang sluimerende ‘vrouw-zijn’ ontwikkeld, mede dankzij het volle begrip en
toewijding van Hedwig. Ik ben er trots op me vrouw te voelen en te mogen uiten, zeker nu ik de
laatste jaren weer in Haarlem woon.
Na onze verhuizing naar Haarlem in 2013 traden Hedwig en ik in het huwelijk. Dat was mijn eerste
officiële 'optreden' als vrouw.
Medio  2017 ben ik uiteindelijk officieel vrouw geworden - overigens zonder operatieve ingreep.

Hobby's
Tot slot wat meer dagelijkse wetenswaardigheden? Als ik me even terug wil trekken kan ik uren over
mijn postzegels gebogen zitten. Mathematicus die ik ben verveelt een potje biljart me geenszins en
mijn 'artistieke gaven' laat ik het liefst in schort achter mijn 'kacheltje '(koksterm voor fornuis)
zien. En wil ik me echt vrij voelen, dan duik ik in mijn muziek of luister ik naar de zee!