Vayra - Ghanta
Vayra
Een opleidingscentrum dat door het uitbrengen van (studie)boeken/schriftelijke cursussen zich bezighoudt met
de realisatie van de Malvaleer. Daarbij hoort ook het beschikbaar stellen van artikelen als Ankhen en Kosmische
Schijven en diverse informatieve en educatieve activiteiten. Schriftelijke cursussen van Vayra zijn gericht op de
individuele bewustzijnsontwikkeling. Belangrijk daarbij is het opdoen van kennis en vaardigheden. Vervolgens is
het van belang, wanneer je een stap verder wilt gaan, om inzicht te krijgen in het functioneren van lichaam, ziel
en geest. Doel hierbij is om op praktische wijze te komen tot oplossing en/of behandeling van blokkades bij een
ander of bij jezelf.

Het werk van Vayra / Vayra Ghanta
Vayra maakt gebruik van alle therapeutische kennis die door de Meesters van Malva en Broeders van de Witte
Broederschap in de loop van de tijd is overgedragen. Daarbij is de tekst veel begrijpelijker, stap voor stap en
prettig leesbaar weergegeven, waardoor het makkelijker te volgen en toe te passen is.

Dit vind je terug in de boeken die door Vayra zijn gemaakt en uitgegeven:
* Van Harte Mens
* Werken met Chakra’s, Aura en Kundalini
* Werken met Ankh & Kosmische Schijven
* Werken met de Ankh voor Jezelf
* Karmaleer en Zielkunde (nog in ontwikkeling)

Mijn therapiepraktijk heet Ghanta. Hier geef ik met name Cycli Kosmische Schijfbehandelingen (mijn
specialiteit), maar desgewenst ook: Chakra-, Aura- en Ankhbehandelingen.

Heel speciaal zijn de Ankhen die, aan alle eisen voldoend, een sterke werking hebben en door menig therapeut,
maar ook particulier geroemd. Er zijn drie versies
* Grote ambachtelijke Ankh
* Kleinere 'meeneem' Ankh
* Ankhhanger - om altijd bij je te dragen
Linksboven zie je de link naar de website van zowel Ankhen.nl als Vayra. Je bent van harte welkom.

Malvaleer
Dat is de leer die de Meesters van Malva en de Witte Broederschap, vanuit de astrale wereld en de Kosmos
hebben uitgesproken. Dit is gebeurd in minstens 5000 verschillende lezingen in meer dan 40 jaar van 1959 tot
2003. Eerst via het dieptrancemedium Gerard Tetteroo (1959 tot 1980) later via Lex Persoon (vanaf 1980 tot
2003).

Uitgangspunt van de Malvaleer
Elke ziel geboren uit God krijgt als opdracht mee, om elke ervaring op te doen - niet één uitgezonderd - om
vervolgens met alle opgedane wijsheid terug te keren in God. God is daarbij niet een ‘persoon’ die boven de
mensheid staat, maar de bron van kracht, wijsheid, liefde en licht. God is iedereen. Elke ziel geboren uit God is
een klein stukje God.

De Ziel
De menselijke ziel geboren uit God is een individu, maar tegelijkertijd verbonden met al haar menselijke mede
zielen. De ziel begint vervolgens aan het rad van wedergeboorte als mens, verbonden met de mensheid op
aarde, maar ook in de astrale wereld. Zij ontwikkelt zich geestelijk door het opdoen van elke denkbare ervaring
op aarde als mens. Eerst onbewust maar vervolgens bewust incarnerend op aarde. Om na de invulling van al
die individuele menselijke incarnaties zich uiteindelijk weer met andere zielen te verbinden en via de hogere
sferen in de astrale wereld, terug te keren in God. Juist door die verbondenheid met andere zielen staat een ziel
er nooit alleen voor.

Contact Aarde - Astrale Wereld
Vaak blijven hoog geëvolueerde zielen, zoals de Witte broederschap en de Meesters van Malva, die hun
reïncarnatiecyclus op aarde achter zich hebben liggen, verbonden met de mensheid. Zij proberen zo
rechtstreeks mogelijk de mensheid, maar ook de individuele mens, te begeleiden in hun geestelijke ontwikkeling.

Realisatie der Malvaleer
In al hun uitgesproken lezingen hebben de Meesters van Malva en de Witte Broederschap maar één boodschap
aan hun toehoorders:
                             “Geef de overgedragen kennis, zo mogelijk in eigen woorden, door!” .
.
Belangrijk bij Vayra
----------* Kwaliteit van de lessen
----------* Volledigheid van de lesstof
----------* Transparantie over de inhoud en de wijze van lesgeven
----------* Zuivere weergave volgens de Malvaleer,
----------* Lessen die helder en op plezierige wijze verwoord zijn en daardoor makkelijk te volgen.