Mantra’s

Op vele opnamen komen de zogeheten Mantra’s terug, in woord en klank. Om ze te begrijpen is enige
basiskennis noodzakelijk.

Een mantra is een klank, spreuk, of tekst met een heel speciale betekenis en heeft invloed op uw ziel.
Mantra’s zijn zonder onderscheid geschikt voor elke ziel. Mantrams zijn specifiek bedoeld voor uw
eigen ziel, en alléén die van u! Het zijn persoonlijke mantra’s.
In lezingen, vooral meditaties van de negen Meesters van Malva, komen regelmatig mantra’s voor. De
meest bekende is wel de klank Aum [spreek uit: Auoem], ook wel Ohm of Om geschreven.

De Meesters van Malva bevinden zich in een klooster op het Malva plateau in India. Zij behoren qua
oorsprong tot een oosterse religie, die overgegaan is in een oosterse filosofie. In deze religie en
filosofie is het gebruiken van mantra’s heel gewoon en zinvol.

In de Malva Post van juli/augustus 1990 stond een prachtig stukje over “de kracht van Mantra’s”,
waaruit de volgende tekstgedeelten zijn overgenomen:

Een ruim vertrek verlicht door kaarslicht dat terugviel op kelken en rituele voorwerpen, die
waren bijeengebracht naast een altaar. Voor het houten altaar bevonden zich een aantal
meditatiekussentjes. De kussens waren allemaal bezet. Zonder het bewegen van de lippen en het
ademhalen leken de wit geklede figuren op standbeelden. Diep was de stilte, die nog voelbaarder
werd door de weergalm van traag uitgesproken lettergrepen, begeleid door het ritme van enorme
trommen, zingzangend over hun lippen kwam.

LOMAKU SICHILIA IPIKIA NAN SALABA NAN
ANG BILAJI BILAJI MAKASA GEYALA SATA SATA SARATE
SARATE TALAYI BIDAMANIE SANHANJIANI TALAMACHI SISI AUM

Ik begreep de mantra’s niet. Men vertelde mij dat het niet om de inhoud van de mantra’s ging,
maar veel meer om de magische kracht die het herhalen inhield. Het gaat niet om de woorden,
maar om de klank die zij voortbrengen! Waren woorden werkelijk belangrijk, dan zouden de
mantra’s hun betekenis verliezen!

Mantra’s zijn als een schip. Het schip zonder wind is niets. Het heeft de wind in de zeilen nodig
om vooruit te komen. Zo hebben mantra’s innerlijke kracht nodig om te kunnen werken. Dat is
de taal die de astrale wereld verstaat. Ik zal je een mantra leren, je mag hem voor jezelf
gebruiken en of aan anderen overdragen. Hij is bijzonder werkzaam bij het verdrijven van angst
en panische hysterie bij anderen.

ONG KALO KALO SENDARI MATONGI SAWAKLA

Herhaal hem tenminste 10 maal en je maakt verbinding met witte genezende krachten. Tot zover
de Malva Post van die datum.

Toch hebben sommige mantra’s wel degelijk een betekenis wat betreft de klank. Ook al staat geen
enkele klank op zich binnen een mantra. Alleen al die klanken samen met hun eigen betekenis vormen
de mantra.

Betekenis van deze mantra’s
OM
De oermantra. Het symbool van het begin, het lichaam, maar ook de vorm. De bron van het geluid, de
heilige zaadklanksyllabe (trompetschelp, waarin het geluid van de oceaangolven galmt), die eindeloos
doorgaat. Drager van verlichting of bevrijding. Deze kernmantra keert terug in alle grote
Godsdiensten: Bij Christenen en Joden als: “Amen”, moslims als “Amin”, en Hindoes, Boeddhisten en
Jaïnisten als “Om”, of “Aum”.
AH
De inademing, maar ook het spreken, en daarmee de zin van geluid.
HUM (*)
De uitdrukking, en ook de geest en daarmee de functie van het spirituele.
VAJRA
De combinatie van onbeperkte kracht en grote wijsheid en daarmee de vereniging van de vorige drie
klanken. Deze kan nooit verloren gaan door onwetendheid.
GURU
De innerlijke maar ook de uiterlijke Meester. Iemand vol wijsheid, maar ook met mededogen. En
daarmee het centrale punt van de mandala.
PADME
De lotusbloem, die op het water bloeit en alle dingen laat zien zoals ze in werkelijkheid zijn. ‘Lotus’ het
‘verlichte woord’, staat voor het onbevreesde erbarmen. Padme betekent ook: essentiële wijsheid,
esoterische kennis, opening van onze geest voor het spirituele.
SIDDHI
De voleinding, de vervulling en realisatie van de werkelijke verworvenheid.
MANI
Liefde en mededogen, die samen alles mogelijk maken: ook ‘het juweel’ genoemd.
HUM (**)
Brengt de gehele mantra tot ontplooiing en eenheid in alle kwaliteiten in ieder van ons. Het zuivert en
brengt de geest in evenwicht. Het is het onsterfelijke binnen het tijdelijke, of te wel de ziel binnen
het lichaam. Het is een woord van grote kracht, dat alle hindernissen die de vorming van begrip in de
weg staan, uit de weg ruimt.
(*) de klank U wordt uitgesproken als de OE van ‘hoed’.
(**) deze betekenis geldt alleen voor een HUM aan het eind van een mantra.

Enkele bekende mantra’s:
* OM MANI PADME HUM
Een mantra van liefde en mededogen.
* MALVA
De mantra die als een overbrugging is tussen stof en geest.
* OM AH HUM VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM
Dit is een mantra om te gebruiken om het onzuivere tot het zuivere, of in andere woorden: om het
negatieve tot het positieve om te vormen.
* OM AH HUM – VAJRA GURU – PADME SIDDHI HUM
Dit is de volle maan mantra. Een mantra die ook op het Wesakfeest gehanteerd wordt. Een feest dat
wordt gevierd bij volle maan in het dierenriemteken van de Stier.

Maar er zijn daarnaast ook Tara’s, waarbij ook de herhaling de werking van de Tara pas echt tot
stand brengt.
* De Tara die wijsheid brengt:
UM RATANA TARE SARVA LOLO JANA PITEYA DARA DARA DIRI DITRI SHENG DZA
DZANJIA NA SHENG KURU UM
* De Tara die geestelijke kracht geeft:
UM BEMA TATE SENDARA HRI SARVA LOKA WASHUM KURU HO
* De Tara die ziekten geneest:
UM TARE TUTARE TURE DZARA SARVA DHUKKA BRASHA MANAYA PEH SOHA

En als laatste een bijzondere Mantra van de Meesters van MALVA, vooral van Meester Ishwara.
Weliswaar niet in het Sanskriet uitgesproken, maar daarmee niet minder waardevol en diepgaand!

“…over bergen en dalen komen wij tot u,
om over zeeën en rivieren weer van u te gaan,
Malva Meditatie, wat betekent: VREDE ZIJ U…
vrede willen wij u brengen,
uw vrede nemen wij mee,
om elders te deponeren,
daar op uw wereld waar uw kracht van node is…”