Malvapost Boekjes
In 1983, begon de juist opgerichte Stichting Malva Meditatie zelf met het in boekjesvorm (A5-formaat) uitgeven van uitgewerkte teksten van trancelezingen. Deze teksten werden ‘bewerkt’ tot goed en leesbaar Nederlands. De boekjes vormden de bijlage bij de Malva Post, welke tweemaandelijks verscheen. Deze boekjes waren in aanvang ongenummerd.

Na het vertrek van Den Haag naar Zijtaart (1986/1987), werden de reeds verschenen boekjes opnieuw uitgebracht, met dezelfde tekst, maar een andere kaft. Vanaf dan werden ze genummerd en waren tevens tegen betaling verkrijgbaar. Dit vond plaats tot 2003.De volgorde van publiceren van deze boekjes is geenszins chronoloog met de volgorde van de lezingen (soms werd teruggegrepen naar (veel) oudere trancelezingen). Ook is de nummering op generlei wijze te vergelijken met de lezingen- of bandnummers. Soms werden boekjes na enige tijd uit de verkoop gehaald. Andere daarentegen kenden na verloop van tijd een herdruk (met soms een gewijzigde kaft en/of gewijzigde inleiding van het bestuur). Eenmaal werd een boekje op veel latere datum vervangen (nummer 32, Astrale voertuigen door nummer 32, Een brug tussen 2 werelden).

In 2007, ruim 4 jaar na het stoppen en ontbinden van Malva Meditatie, verschijnen er opnieuw uitgewerkte trancelezingen. Ditmaal op Internet. De website www.lichtsferen.com, publiceerde daarna, gedurende enkele jaren regelmatig ‘nieuwe’ lezingen.

Hieronder de lijst boekjes, die zijn uitgegeven door Malva Meditatie. Zij fungeerden als bijlage bij de Malva Post, van 1983 tot 2002. Deze boekjes zijn opnieuw gescand en digitaal gereproduceerd. Ze zijn digitaal (als Pdf-bestand) verkrijgbaar (zie:
Bestelformulier - 806 TXT-Cd - Malva Boekjes).

Toelichting bij de boekenlijst:
De datum van de publicatie in het blauw, betekent dat deze absoluut correct is en ook is gekoppeld aan de uitgifte van de Malva Post, waarbij deze als bijlage fungeerde.
De datum van de publicatie in het rood, betekent dat dit een herdruk is. De oorspronkelijk uitgifte datum is (nog) onbekend. (Dit geldt ook daar waar (Beeklaan of Bkln) staat vermeld, dit geeft alleen de periode weer.)
De datum van de publicatie in het zwart, betekent dat deze niet nader kan worden ingevuld, of gekoppeld aan de uitgifte van de Malva Post.
Toegevoegd is de datum dat betreffende lezing is uitgesproken, voor zover bekend en het cassetteband nummer waaronder de lezing in eerste instantie is verschenen.
Extra vermeldingen (zoals bij 023, 058, 068 etc.) in het rood duiden op bijzondere omstandigheden die we hebben geconstateerd.

Boekjes verschenen bij de Stichting Malva Meditatie
.............................................................LEZING/
DATUM  NR.                   TITEL                           CASSETTE          SPREKER(S)
02-85  001  Cyclus van de ziel, De                           121-a         br. Incar
       002  Levensvormen van andere planeten                 048-b         br. Johan
05-84  003  Plantenleven                                     KdV 095       br. Emanuel
06-84  004  Mystiek van het kaarslicht en wierook, De        008           br. Johan
02-84  005  Aura's                                           049           br. Johan
02-86  006  Leven en werken in de Astrale wereld             131-b & c     br. Incar, br. Astra
02-85  007  Vier jaargetijden in de mens, De                 005           br. André
05-85  008  Zeven astrale sferen, De                         011           br. André
04-85  009  Ziekten en karma                                 KdV 029       br. Atlas
01-85  010  Meditatietechnieken                              066           br. Johan
01-85  011  Meesters van Malva/Meesters van het Witte Licht  KdV 068, 137  mr. Ishwara
08-84  012  Tweelingziel, nevenziel                          053           mr. Malcar, br. Astra
11-83  013  Godsdienst, religie en sekten                    033           br. Incar
04-85  014  Spiritisme, spiritualisme                        054           br. Johan
06-85  015  Dementeren                                       062           br. Astra
05-83  016  Tantrisme                                        072           zr. Maya
04-84  017  Werken met kleuren                               C38 t/m 41    br. Astra
01-85  018  Geestelijke gaven                                018           br. Atlas
09-85  019  Illusie en werkelijkheid                         051           br. Atlas
04-85  020  Laat los die angst                               706           br. Radek
04-85  021  Reïncarnatie 1                                   KdV 021       br. Radek
10-86  022  Reïncarnatie 2                                   KdV 022       br. Radek
  -85  023  (Wat is) Karma                                   015           br. Incar
10-85  024  Hoe werkt uw geleidegeest?                       022           br. Incar
06-86  025  Stervensbeleiding                                085           br. Incar
11-85  026  Regressie                                        123, 128      br. Astra, br. Indra
09-86  027  Trancemediumschap, Het                           090           br. Johan
01-87  028  Meester Wappa van Pluto                          KdV 068, 137  br. Johan
07-85  029  Zeg wat u denkt                                  173           br. Pascal
10-84  030  Relaties                                         704           br. Radek
07-84  031  Welke invloed hebben medicijnen?                 043           mr. Malcar
03-03  032  Astrale voertuigen                               027           mr. Malcar
05-86  032  Extra Uitgave:  Brug tussen 2 werelden, Een      ---           br. Joshua
09-86  033  Ik ben                                           719           br. Radek
09-87  034  Als kralen aan een ketting                       136           br. Heliobas
04-87  035  Is er leven in de Kosmos?                        057           br. Johan
01-88  036  Witte Broederschap, De                           204           br. Johan
04-89  037  Sterwerk als levenssymbool, Een                  265, 266      br. Pascal
10-88  038  Onze eerste Malva-lezing                         ---           br. André
04-88  039  Geestelijk licht en aardse schaduwen             306           br. Rudolf
11-84  040  Menselijke emoties                               283, 284      br. Joshua
12-86  041  Gordel van smaragd, De                           045           br. Johan
05-89  042  Spaken van het levensrad                         157           br. Johan, br. Vaya
07-89  043  Zeven lijnen van karma, De                       918           mr. Miparerba
09-87  044  Waartoe zijn wij op aarde?                       731           br. Radek
07-85  045  Liefde                                           182           br. Johan
07-88  046  Adem is leven                                    078           zr. Maya, br. Astra
02-86  047  Reis tussen sterren en planeten                  084-a         mr. Wappa
03-86  048  Wat gebeurt er na de overgang?                   143           br. Incar
09-87  049  Keelchakra en de blauwe saffier, Het             104           mr. Lapuk
02-85  050  Doodgaan is niet erg                             074           br. Incar
01-91  051  Zelfdoding                                       056           br. Incar
04-90  052  Kamille en heermoes                              127           br. Pascal
09-85  053  Onze aarde                                       1005          mr. Ishwara, br. Rudolf
08-87  054  Leraren en volgelingen                           083           br. Jason
03-90  055  Kosmisch kristal, Het                            211           zr. Maya
08-91  056  Betekenis van uittredingen, De                   359, 360      br. Johan
08-91  057  Mystieke kracht van de amethyst, De              055           mr. Lapuk
       058  Ankh en Geza IV (herdruk)                        200           mr. Ankhmania
           
Bandlezing 200 geeft de identieke tekst weer,
            doch is door broeder Incar uitgesproken.
            Eerder uitgegeven door Lex Persoon namens het
            Ankhmania College in juli 1988 (zie onderaan).
01-92  059  Kosmische communicatie                           293           mr. Wappa
01-92  060  Fluïdum van de mens, Het                         --- (KdV?)    br. Atlas
06-86  061  Karma yoga (21-06-??, Ranakpur)                  ---           mr. Manis
07-87  062  Kracht der verandering, De                       720           br. Radek
  -88  063  Karma en keuze                                   207           br. Johan
07-85  064  Rondleiding door het Malvaklooster               025           mr. Ishwara, mr. Kashir
05-85  065  Bermuda driehoek, De                             076           br. Incar
02-90  066  Planeet Venus, De                                KdV 024       mr. Ishtabo, mr. Ithar
       067  Eerste levens en uw huidige karakter - deel 1    5003-a & b    br. Astra
       ---  Stem van Atlantis, De                            ---           mr. Ankhmania
           
Dit boekje is samengesteld, gedrukt, maar nimmer
            uitgegeven. Er zat een embargo op de inhoud.
03-93  068  Krachten in de mens                              ---           br. Joshua
            KdV uitgave 22 (datum onbekend) geeft dezelfde
            lezing weer, uitgesproken door br. André.
06-91  069  Dromen over zomerland                            382, 383      br. Paul
02-86  070  Rode robijn, De                                  098           mr. Lapuk
02-90  071  Eerdere levens - deel 2                          5004-a & 5    br. Astra
06-84  072  Geestelijk aspect van werkloosheid, Het          029           br. Johan
06-93  073  Geestelijke afspraken                            411, 412      br. Joshua
08-89  074  Betekenis van de maan, De                        344           br. Angelo
03-92  075  (
Meditatie op de 5) Chakra's van de Aarde        927           mr. Ishwara
04-86  076  Ziel van de diamant, De                          111           br. Pascal
07-87  077  Uw huis in de sferen                             208           br. Incar
09-92  078  Pluto als transformator                          6012, 6013    mr. Wappa, mr. Aryanto
04-94  079  Voorbij de drempel van het leven                 426           br. Rudolf
04-88  080  Geestelijke begeerte, de begeerte van de ziel    288           mr. Lapuk
09-91  081  Positiviteit in een bewogen wereld               387, 389      mr. Malcar
01-91  082  Hof van Uraan, De                                1019          mr. Ichnaya
       083  Geboorte uit God, De                             ---           br. Atlas
09-85  084  Levensspiegel, De                                707           br. Radek
07-95  085  Oorlog en vrede                                  941, 942      mr. Ishwara
11-89  086  Geheim van de piramide                           C 904-1 t/m 4 mr. Ankhmania
09-92  087  Werken met stenen                                1051          mr. Fudor
06-94  088  Prana, het manna uit de kosmos                   1088, 1089    mr. Om-mèr
03-90  089  Betekenis van uittreding, De                     359, 360      br. Johan
01-95  090  Elektriciteit in uw aura                         433, 434      br. Astra
01-91  091  Arnica                                           376           br. Pascal
08-95  092  Piramides en Ufo's                               1114, 1115    mr. Ankhmania
11-86  093  Contact met uw geleidegeest                      146           br. Astra
11-91  094  Sterrekinderen                                   1036, 1037    mr. Wappa
03-96  095  Inhoud van de heilige graal, De                  1127, 1128    mr. Wappa
12-84  096  Kindersfeer, De                                  047           br. Joshua & Patty
           
Opname ná bestuursvergaderingen, de band zelf is
            nimmer vrijgegeven.
12-96  097  Waarom ben ik ziek?                              735, 736      br. Atlas
05-96  098  Kind in uzelf, Het                               451, 452      zr. Wira
09-88  099  Bloem van de Witte Broederschap, De              130-a         mr. Ankhmania
08-97  100  Zwemmen in Atlantische wateren                   1154, 1155    br. Jacob
11-97  101  Astrale zonnetempel, De                          474, 475      mr. Centurion
11-96  102  Ogen van de kosmos, De                           1139, 1140    br. Atlas
       103  Geluid en uw ziel                                ---           br. Incar
           
Dit boekje is samengesteld uit gedeelten van
            diverse lezingen
       104  Deva-wereld, De                                  ---           br. Astra
           
Dit boekje is samengesteld uit gedeelten van
            diverse lezingen
11-89  105  Wortels van uw basischakra, De                   349           Lex
03-95  106  Kosmische copulaties                             0050-33 & 34  Persoon (mr. Ichnaya)
       107  Leven in Atlantis - deel 1 (
Deel 1 van het boek) ---           mr. Ankhmania
05-94  108  Dromen over vrede                                935, 936      mr. Ishwara
       109  Leven in Atlantis - deel 2 (
Deel 2 van het boek) ---           mr. Ankhmania
       110  Seance, Een  (
Verslag van Malva Opleidingen)     ---           ---   
       111  Leven in Atlantis - deel 3 (
Deel 3 van het boek) ---           mr. Ankhmania
12-98  112  Denkende kaarsvlam, De                           9807-13 & 14  br. Astra
           
Andere titel: kaarslicht en uw gedachten
       113  Leven in Atlantis - deel 4 (
Deel 4 van het boek) ---           mr. Ankhmania
       114  Chakra's - deel 1          (
Deel 1 van het boek) ---           br. Astra
       115  Leven in Atlantis - deel 5 (
Deel 5 van het boek) ---           mr. Ankhmania
       116  Chakra's - deel 2          (
Deel 2 van het boek) ---           br. Astra
03-96  117  Kosmische opdrachten op de aarde                 0055-01 & 02  mr. Wappa
       118  Chakra's - deel 3          (
Deel 3 van het boek) ---           br. Astra
05-98  119  Zonde en spijt                                   9809-3        br. Astra
       120  Chakra's - deel 4          (
Deel 4 van het boek) ---           br. Astra
       121  Van Atlantis tot Egypte                          ---           mr. Ankhmania
           
Dit boekje is samengesteld uit gedeelten van
            diverse lezingen
       122  Vuur van de ziel, Het                            2004, 2005    br. Astra
03-99  123  Gedachtenkracht en dromen                        484, 485      br. Vaya
01-02  124  Ziel van de Durga roos, De                       518, 519      br. Joshua


Boekjes verschenen bij het Ankhmania College
(onderdeel van de Stichting Malva Meditatie)
.............................................................LEZING/
DATUM                      TITEL                             CASSETTE          SPREKER(S)
       Ankh en Geza IV, De (herdrukt als boekje 058)         200           br. Incar
05-84  Ark des Verbonds, De                                  C 150/151     mr. Ankhmania
05-88  Ziel van Atlantis, De                                 C 9001        mr. Ankhmania
07-88  Atlantisch Ectoplasma, Het                            C 9002        mr. Ankhmania
02-86  Materialisatie in Atlantis                            C 9003        mr. Ankhmania
      
Deze boekjes waren zeer beperkt verkrijgbaar. Het
       rood gekleurde boekje is waarschijnlijk nimmer
       uitgegeven.

       In deze lijn verscheen het volgende boekje weer bij
       Malva Meditatie, maar kreeg geen nummer meer.
01-93  Stem van Atlantis, De                                 -----         mr. Ankhmania