Plaatsen waar Lezingen werden gehouden

Op minimaal 44 adressen in het land (en in België) heeft Lex Persoon als (diep)trancemedium zijn causerieën en lezingen gehouden. Een overzicht van deze plaatsen vind je hieronder. In de catalogus wordt, voor zover bekend, bij elke lezing vermeld, waar deze werd gehouden. Ook eventuele afkortingen worden hieronder uitgelegd.

Gemeente          Adres                         Gebouw/Organisatie
A’dam     = Amsterdam
Amsterdam - Aq    Aquarius
Amsterdam - B     Borneostraat 40             Bavohuis
Amsterdam - D     Stadhouderskade 89          Doven ontmoetingscentrum
Amsterdam - EPC   2de Schinkelstraat 16       EPC = Ethisch Paranormaal Centrum
Amsterdam - H                                 Harmonia (*)
Amsterdam - HP    Ferdinand Bollstraat 194    Huize PAX
Amsterdam - K     Polderweg 94                Kraaiennest
Amsterdam - M                                 Melkweggebouw
Amsterdam - P     Backershagen 12             Pelgrimskerk
Amsterdam - V     Osdorp                      Verenigingsgebouw

Antwerpen - B     Berghem, Frans Williotstraat 72,  België
Antwerpen - E     Edegem, Leeuwerikenlei 15,        België
Antwerpen - M     Mortsel, St. Benadictusstraat 24, België

Apeldoorn - Nivon Sebastiaanplein 8           Nivongebouw (vanaf 11-1988)
Apeldoorn - S     Sprengenweg 10
Apeldoorn - V     Violierenplein 101

Breda             Baronielaan 1               Mevr. Wachtels

D.H.      = Den Haag
Den Haag         (als er geen nader adres bekend is)
Den Haag 0       Goudrenetstraat              Huiskamerbijeenkomsten bij Lex thuis
Den Haag 1       Beeklaan 486                 Malva Meditatiecentrum, privé L. Persoon
Den Haag 2       Laan van Poot 292            Kring der Verbondenen, Gebouw Ken U Zelve
Den Haag 3       Laan van Poot 294            Malva Meditatiecentrum, privé L. Persoon
Den Haag - B     Bilderdijkstraat 125
Den Haag - E     Elisabeth Brugsmaweg 1
Den Haag - R     De Ruyterstraat 56           Gebouw van de Theosophie

Eindhoven        Koppele 49
Eindhoven - H                                 Harmonia
Eindhoven - JvN  Maximiliaanstraat 2-A        Jan van Nieuwenhuyzenschool

Gemert           Binderseind 9-11             Malva Meditatiecentrum

Harderwijk       Luttikepoortstraat 28        Stichting Vrienden van de Groene Poort
Harderwijk - K   Tesselschadelaan 1           De Kiekmure

Rotterdam (- H)                               Harmonia (*)
Rotterdam Zuid   Polslandstraat 47

Schagen                                       Stichting Panta Rhei

Schiedam                                      Harmonia (*) 

Sittard                                       Harmonia (*)

Utrecht          Nieuwe Koekoekstraat 29-A    De Loods
Utrecht - B      Burg. Reigerstraat 34
Utrecht - C      Kromme Nieuwgracht 39        CSB - Christelijke Sociale Belangen
Utrecht - M      Mariaplaats 14               De Vereniging
Utrecht - TDZ    Oude gracht 270              Tuinzaal Doopsgezinde Gemeente

Veendam          Prins Hendrikplein           Hotel Java

IJmond                                        Harmonia (*)

Zijtaart         Hoge Biezen 5                Malva Meditatiecentrum

Zoetermeer       Paletsingel 100              Spiritueel Centrum (6 laatste lezingen)

Zwolle                                        Harmonia (*)

(*) Harmonia staat voor de Nederlandse Vereniging voor Spiritualisme Harmonia