Intelligenties die, via een medium, contact zochten met de mens

Gerard Tetteroo
Zonnestelsels waarmee contact is geweest
Geestelijk leiders KdV UCG
Broeders/zusters/Intelligenties
Overige contacten met planeten en hun eventuele bewoners
Volkeren
Logi
Diverse astrale en universum contacten
Het medium
Voertuigen

Lex Persoon
Zonnestelsels waarmee contact is geweest
De negen Meesters van MALVA
Geestelijk leiders van Malva Meditatie
Kosmische Meesters/Intelligenties van ons 12de, thans 13de zonnestelsel
Overige (Kosmische en astrale) Meesters
Broeders van MALVA
Diverse Logi
Diverse Universum Kontakten van ons (12de/13de) zonnestelsel
Overige contacten met planeten en hun eventuele bewoners
Diverse astrale en Universum Contacten

De lijst met diverse contacten is in twee gedeelten gesplitst. Het eerst deel beslaat de periode 1961
t/m 1979 met het trancemedium Gerard Tetteroo. Het tweede gedeelte beslaat de periode 1981 t/m
2002 met trancemedium Lex Persoon.
Een aantal contacten vonden zowel bij Gerard als bij Lex plaats en staan dan ook in beide lijsten
vermeld.
De lijst is inclusief historische ‘fouten’. Uitspraken werden in latere jaren nog wel eens gecorrigeerd,
of verbeterd uitgelegd. Deze zijn allemaal in hun eigen historische context gelaten.

Gerard Tetteroo

Hof van Uraan
Dat is de overkoepelende organisatie in de Kosmos; een soort Verenigde Planeten. De Aarde heeft
sinds 1982 (!) in de Meesters van Malva een vertegenwoordiging in de Hof van Uraan. Uraan heeft
niets te maken met Uranus, of de stof Uraan. Het is het Centraal Zenuwstelsel in de Kosmos, van
waaruit de ‘GROTE KRACHT die IS’ (OMNI-creativiteit) functioneert. Zij is eeuwig.
Er zijn verscheidene contactpersonen, zoals Meester der Meesteren Ichnaya, Meester Africo,
Meester Ashtrono, Meester Totojo, Meester Utarna. Deze Meesterschappen worden pas begin jaren
80, na het overlijden van Gerard Tetteroo en met de komst van Lex Persoon, als zodanig benoemd.

Eén der Meesteren van de Hof van Uraan wordt enkel op 22-12-1963 genoemd. Onbekend
welke Meester wordt bedoeld. Zeer waarschijnlijk Meester Ichnaya.

Zonnestelsels waarmee contact is geweest
7de Zonnestelsel      Kian Bek, planeet uit het -
9de Zonnestelsel      Waroe-Waroe, planeet uit het -
12de Zonnestelsel    Helenia, gasvormige planeet uit het -
15de Zonnestelsel    Anaesis, vergane planeet uit het -
17de Zonnestelsel    ENR, planeet uit het -
19de Zonnestelsel    Aro van Vermeling uit het -
413de Zonnestelsel  De Sproden uit het -, hebben geen planeet meer

Geestelijk leiders KdV & UCG
br. Raimon                  Overkoepelend leider van de KdV tot 1961
br. San Garett           Overkoepelend leider van de KdV vanaf 1961  
br. Leonard                Kondigt zich 8 oktober 1978 als aankomend leider KdV aan

br. Tojac                    Initiatiefnemer en coördinator UCG   
mr. Wappa                  Coördinator UCG vanaf 11 maart 1982 (periode Lex Persoon Trancemedium) 

Broeders/zusters/Intelligenties
(veelal niet als zodanig aangeduid, slechts hun naam werd vermeld)
Abakel   Wachter der Poort. “Uit ons is tot u gekomen de Vonk die u Goden maakt.” (06-’63)
Achmed
Adros   Van ENR. (01-’75)
Agram(n) 
Africo   Raadgever van de Hof van Uraan. (03-’67)
Aldar Imbra Kashir Betekent: “Met u wil ik leven”
Alle Van de planeet Ermidas. Zij en wij zijn verbonden door persoonlijkheden en lijken op elkaar. (’71)
Almahan 
Amanda 
Andres   Van de planeet Ephraton.
Ardes   Van de planeet Ephraton.
Ashtrono Raadgever van de Hof van Uraan. Leider van een groep die astrologische prognoses maakt
voor diverse Planeten.
Balias   
Barbara
Bernhard 
Casper 
Centtimès
Ceres   (10-’74) 
Christophor 
Drefes van de planeet Ephraton.
Echtudikan  (04-’74)
Eendres  Logos van de planeet Ephraton.
Efòss   Miljarden jaren oude opgebouwde kracht. (04-’72)
Eftar   Bestuurt ruimtevoertuig dat Aarde bestudeert.
             Eftar kent vele mensen. (04-’67)
Ensdor Uit de groep Orcano. Inspirator muziek UCG. (01-’79)
Ernst
Han Tiang 
Hertz   (04-’73)
Ichna    Uit het melkwegstelsel.
Ichnaya Meester der Meesteren van de Hof van Uraan. Bemiddelaar met Areano en andere planeten.
Beantwoordde jarenlang de vragen. Komt van planeet Leckvorna. (02-’74)
Ingkjar Zoon van Elkjar. Noemt de Aarde ‘Verdel’, de verdwijnende, vanwege wederkerende
verwoesting. (04-’65)
Ishtabo  Van Venus, vanaf 13-12-170 Meester genoemd. Geestelijk leider satelliet Prooiïng.
Isara 
Ismael 
Ithar Van Venus. Tot en met 1979 leider van de UCG. Coördinator tussen Venus en op Aarde
geïncarneerde Venusianen. Woont in Klentjeng Biziek (sector 12) op Venus. Venusianen wonen in de
planeet en het is de oudste bewoning in ons zonnestelsel. Kwam voor het eerst mei 1962.
Jacob  
Jacobus
Jason 
Jezus   Bekend personage. Heeft boodschap doorgegeven. (02-’63)
Lambertus 
Leonard 
Lepos   (10-’74)
Ludovic 
Melchior  Priester der sfinxen, hoofd van Atlantis, hoofd van Egypte.
Obrinon  Van de satelliet Prooiïng. (06/´73)
Orbinos   Leefde vroeger op Aarde en was Archamemnon en Plato. Een verbondene. (05-’69)
Orcano Woordvoerder van een groep wezens (Deva werkers) uit een dimensie, verbonden aan de
Aarde.  Helpers van mens, dier en plant.
Pau-en-Lai Is één der Meesters van Malva. Hij was verbonden aan één van de aanwezigen. Zijn
stoflichaam is zeer oud (ruim 500 jaar). (vanaf oktober 1971)
Radek 
Raimon   Overkoepelend leider van de KdV tot 1961.
Ramon 
Ranu 
Raphael 
San Garett  Overkoepelend leider van de KdV vanaf 1961.
Seize-Sans-Cesse Een nog levende monnik mei 1971, tevens een groep vormend met dezelfde naam.
(05-’71)
Tojac Is van E.N.R. Is initiatiefnemer van het UCG en coördinator.
         Wezens zijn mooie grote vogels, levend op een paarse planeet
         in het 17de zonnestelsel. De mens kan hun planeet in een
         uittreding bezoeken door aan de kleur paars te denken.
         Kwam voor het eerst eind 1961. Paars is ook de kleur van de
         planeet Mercurius.
Totojo   van de Hof van Uraan. (04-’62)
Utarna   van de Hof van Uraan. (03-’62)
Vera  
Yacheb 

Overige contacten met planeten en hun eventuele bewoners
Accron    Accron van - Planeet uit het 2de zonnestelsel.
Anaesis Vergane planeet 15de zonnestelsel. Leek op de Aarde en is ten onder gegaan. Velen zijn met
schepen gered. (06-’63)
Areano Planeet met de hoogste kosmische graad. Plaats met de hoogste verrukkig. Vergelijkbaar met
Godsbegrip. Meester Ichnaya heeft gedachten en zegeningen doorgegeven. (04-’66)
Centtimès  Planeet “uit het gevoel komend” (ook: Centimess). Onstoffelijke wezens namen vorm aan in
menselijk bewustzijn (sentiment). (07-’75 + 05-’79)
Ceram   Wij/wezens van -
Cremas Wij/wezens van -   Planeet lijkt op Aarde. 8 Miljard jaar oude cultuur. Incarneren in eigen
nageslacht. (03-’75)
Cressen Wij/wezens van -   Is een zeer aan temperatuurswisselingen onderhevig woonoord. Men
woont in de planeet. Deze is gekanteld. kennis zit in wijsvinger. (09-’76)
Dragoder  Wij/wezens van -   Planeet in gebied met veel zonnen. Gelijken op de mens. (06-’76)
ENR   Adros van -
ENR   Tojac van -
Ephraton Kleine vredelievende planeet waar volledige democratie heerst. Zij voeren een gedachte
alleen dan uit, als de gehele planeet daar eenstemmigheid over heeft bereikt. Hebben van de mens
geleerd kleuren te zien. Eendres is de Logos van Ephraton
Ephraton  Andres van -
Ephraton  Ardes van -
Ephraton  Drefes van -
Ephraton  Eendres Logos van -
Ercuba v. Plebas Planeet, vele malen groter dan de Aarde, aan het eind der Melkweg. Kennen geen
strijd en verplaatsen zich zonder vervoermiddel. (03-’73)
Ermidas  Alle van -
Geza IV  Staat in sterrenbeeld kreeft. Is tussenstation voor de Ankh. (07-’78)
Helenia   Gasvormige planeet uit 12de zonnestel. Bevat een grote intelligentie. (01-’65)
Ichr   11de planeet van ons zonnestelsel, wordt in 2012 ontdekt.
Introdale  Bewoond door evacués andere planeten. “Mens zou er kuise ogen sluiten.”(05-’65)
Ishna Uit de Melkweg. Planeet kleiner dan de Aarde. Kunnen snel naar andere planeten in omgeving.
Moet ook, vanwege stormen die er 2 à 3 maal per jaar woeden. Deze zouden hen anders vernietigen.
(02-’70)
Kian Bek  Planeet 7de zonnestelsel. Men werkt er veel met plastics. (02-‘62)
Krecensius Wij/wezens van -  (ook: Crescenzers), zoeken in heelal naar trillingen met hun ‘travones’.
Leckvorna  br./mr. Ichnaya van -   
Mercurius  Wij/wezens van -
Mars   Mandra van -
Mercurius  Mercurianen van -
Plebejon  Planeet waar zeer mooie wezens leven onder een dikke ijskorst.
Pluto   Wappa van -
Prooiïng Satelliet is communicatie centrale tussen Aarde en Kosmos. Gebouwd op Mars en bemand
door Venusianen.
Tjebbes  Wereld ver van de Aarde. Had controlepost ter observering. (11-’70)
Union Planeet tussen ons zonnestelsel en enkele andere zonnestelsels en fungeert als tussenstation
om van het ene zonnestelsel naar het andere te gaan. (11-’82)
Venus   Ishtabo van -
Venus   Ithar van -
Vermeling (19de z.s.) Aro van -
Waroe-Waroe Planeet in het 9de zonnestelsel. Zij zijn vrij technisch. Zenden veel Prana naar onze
planeet.
Zeng Een pulverige, kale planeet. Wezens leven in de planeet en overwonnen zwakheden . (02-’76)

Volkeren
Aamroghanen, De Volk, waartoe Escha behoort. (05-’69)  
Baka, De Gelijken niet op de mens. Treden uit hun lichaam en bezoeken de mens etherisch, in droom
en fantasiewereld. (10-’78)
Bredon, De Hebben ingewanden, hersencellen en tentakels. Kunnen in voertuigen nabijgelegen
planeten bezoeken. (03-’77)
Cedres, De  Hun signalen doen er 500 jaar over om bij ons te komen. 
Centaur, De  “U kent onze vormgeving.” Vroeger was het mogelijk op Aarde te komen. Nu alleen via
uittreding. (08-‘79)
Crenalen, De  Staan in verbinding met de graal. (06-’75)
Crescenzers  van Krecensius, zoeken in heelal naar trillingen met hun ‘Travones’. (08-’78 + 04’79)
Danaïden, De Deva-achtige wezens (ca. 5 meter), blond en blauwe ogen. Sinds oudheid met mens
verbonden. Eeuwige wachters. Energiegevers, die onuitputtelijk is, vandaar dat zij door ons gezien
wroden als vaten (zonder bodem). Energie geven blijft doorgaan. (02’63)
Eloniden, De  Bezitten grote kracht en besturen een ander zonnestelsel. (10-’71)
Erlen, De  Van de Herebriden. (08-‘74
Hé-Hé, De  Mens is van hen vandaan geëmigreerd. Mens is in hun ogen wat afgezwakt. (03-’76)
Jassier, De  Geloven in een wereld waarin ieder gelijk is aan de ander. (03-’73)
Maicroben (microben) Van Tagor. “Ons werk is groots te noemen als gij ontvangen wilt.” (05-’78)
Mercurianen, De Van de planeet Mercurius. Het zijn ijlstoffelijke wezens, boodschappers der Goden.
Zij kunnen de mens in elk opzicht - behalve materieel - helpen, mits hun hulp wordt ingeroepen. Zij
zorgen voor verruiming in ons denken, zo de mens dit wil. Bliksem laadt hun energie op.
Pijros, De Bekend als ‘mensenrovers, omdat ze mensen vrijwillig meenemen. Leven ondergronds als het
buiten koud is. Hebben geen tijdgevoel. (02-’63)
Seize-Sans-Cesse Wij - (tevens een nog levende monnik mei 1971)
Zenzai’s, De (04-’75)
Zonen van de Zon Wezens van een ander zonnestelsel. Velen zijn op Aarde geïncarneerd in de
gekleurde rassen. Vroeger in Peru en Egypte.

Logi
Logos van de Aarde “Er was een begin toen men de logica de ruimte in stuurde en mij formeerde.” Ook
wel het geweten van de planeet.
Logos van Ephraton  Is Eendres.

Diverse astrale en Universum Contacten
Ambassadeurs. Zijn naam- en vormloos. Ze waarschuwen de mens om te kunnen ontkomen aan hun
noodlot. (11-’73)
Buitenaardse contacten andere planeten.
Deva’s Zijn min of meer gelijk aan de mens.
         Zijn verbonden aan de natuur. O.a. elfen, kabouters etc. (04-’78)
Geest   Is opgebouwd uit de kracht van Areano, om de mens
         te kunnen bereiken. (01-’63)
Goddelijk Bewustzijn “Mijn dem is uw adem”. (1979)
Goddelijke Vonk
Nieuw Contact
Nieuw Contact uit 8ste zonnestelsel
Nieuwe Trilling
Onbekend Contact
Onbekende Verbondene
Stem uit de Kosmos
Wappa Van Pluto. Sedert 11-03-1982 coördinator van de UCG. Beantwoordt vragen en wil de mens
instrueren bij gebruik van Plutonium en Kerncentrales in samenwerking met de planeet Mars.
Wezen van het Deva rijk
Mevrouw B.
Butterfly  Een hond van één der aanwezigen.
Een plant  Waarmee experiment tot spreken is gedaan.

Het Medium
Het medium is zelf ook op verscheidene niveaus aan het woord. In de lijsten wordt steeds gebruik
gemaakt van de term “Medium”. Maar zeker in het begin werden ook andere termen gebruikt. De
meest voorkomende was Telepathisch Kanaal.
De belevenissen, ervaringen en kennis van het medium kwamen in verscheidene hoedanigheden tot ons:
- Als mens, als hij terugkeerde van een trancesessie.
- Als ziel     - br. Joshua bij Lex Persoon
- Als tweelingziel   - br. Emanuel en br. XXX, bij Lex Persoon
- Als ziel van het medium
- Als ego van het medium
- Zielsbelevenissen van het medium

Voertuigen
Er is, zeker in de periode van Gerard Tetteroo ook diverse malen sprake van informatie die komt
middels één der voertuigen. Vooral het Accrovoertuig komt veelvuldig ‘aan het woord’. En in mindere
mate ook het Tintis voertuig.
De 7 bestaande voertuigen zijn: Het onsterfelijke zelf: Het Ego:
1. …………….  Goddelijke kern, Ariano (of: Areano)
2. WIRSA  De geest “NOUS”
3. ENTA  Hogere denkvermogen (intuïtie)
                 Het tijdelijke zelf
4. ARIOS  Levenskracht
5. ACCRO  Begeerte - (stuw)kracht
6. TINTIS  Modellichaam
7. MENSELIJK LICHAAM

Deze kosmische benamingen zijn ook bekend in het Universum, in het Sanskriet, Grieks, Latijn,
Egyptisch, Scandinavisch en in de Joodse Kaballa.

Voorlopige uitleg (eind jaren 60)
Vrijwel elke beschaving kende een kleine groep mesnen,die op de hoogte was van de 7 lichamen of
voertuigen van de mens. Mist men maar één van deze 7 voertuigen van bewustzijn, dan is men
bewusteloos. Wanneer men slaapt treden Accro en Tintis mee uit het lichaam en doen dan ervaring op.
Delen van deze ervaring kunnen als droom in herinnering terugkomen bij het wakker worden. Of Arios
kan uittreden is niet bekend.
De bovenste drie vormen een onsterfelijke kern, die als Ego-Drie-Eenheid kan denken. De onderste
vier kunnen als dat nodig is, stuk voor stuk afgestoten worden gedurende de evolutie van de mens, die
als persoon miljoenen jaren duurt, zonder dat daar een einde aan komt. Een dergelijk persoon heeft
dan ook een kosmische naam. Kosmische namen als Tintis, Accro etc. zijn op Aarde niet of nauwelijks
bekend. Na de aardse dood blijven er dus zes lichamen over, die zich na kortere of zelfs zeer
lange tijd weer hechten aan een 100 dagen oude embryo. Een reïncarnatie heeft dan plaatsgevonden.


Lex Persoon

Hof van Uraan
Overkoepelend bestuur van de gezamenlijke Zonnestelsels. Mr. Ichnaya hoofd van de Hof van Uraan.
In 1999 waren er 72 leden namens 61 planeten
Mr. Ishwara vertegenwoordigt de Aarde in de Hof van Uraan

De Meesters van het Witte Licht

De Witte Broederschap

Zonnestelsels waarmee contact is geweest
1ste Zonnestelsel Een leider van een Planeet uit het -
2de Zonnestelsel Accron van Accron uit het -
6de Zonnestelsel Bor van Bor van het -
7de Zonnestelsel Tagor uit het -    (in 1983)
8ste Zonnestelsel Wezens uit het -  + Tagor (Takor), groene planeet uit het -   (in 1981 - 1982)
9de Zonnestelsel Baktor
10de Zonnestelsel C.E.L. = Karakter van de planeet Lima uit het -
11de Zonnestelsel Alsemon van planeet Alsemon uit het -
12de Zonnestelsel Ons toenmalige 12de Zonnestelsel.
13de Zonnestelsel Ons huidige 13de Zonnestelsel (sedert medio 80-er jaren).
14de Zonnestelsel Wongsorma van planeet Vierkanto, mr. Ivanco, mr. Mèr-Li en Radarrishni van het -
15de Zonnestelsel Annabo van planeet Annabo uit het -
19de Zonnestelsel Inca van de planeet Inca uit het -
63ste Zonnestelsel Het -
76ste Zonnestelsel Androbas van het -
82ste Zonnestelsel Geza IV uit het -
73ste Zonnestelsel Vulcano van de planeet Centurion uit het -
83ste Zonnestelsel Wana van het - , Een wezen van de planeet Tabourat uit het -
84ste Zonnestelsel Orch van de planeet Marba uit het -
91ste Zonnestelsel Tikaro van Raatsjoeli uit het -
93ste Zonnestelsel Groen van het -
95ste Zonnestelsel Planeet van de snelheid uit het -
98ste Zonnestelsel Sofia, Kind van Kadak, van onze Maan, uit het -
394ste Zonnestelsel Alsius uit het -

De negen Meesters van MALVA
(Dit is het collectief en de toegevoegde 10de Meester)
Mr. Oraan   = 10de toegevoegde Meester, rechterhand van de Omnicreativiteit.
Mr. Boeddha   = Meester der verlichting, komt van Neptunus, is Siddharta.
Mr. Ishwara   = “De gezalfde”. De 9de Meester, vertegenwoordigt de planeet Aarde in de Hof van
Uraan, is de rechterhand van God Ariadne van de Aarde. Ook de Godskracht van Venus.
Mr. Jezus   = Afkomstig van Venus.
Mr. Aldar Imbra Kashir  = “Ook met u wil ik leven”.
Mr. Malcar   
Mr. Manis   = “Het zout der aarde”. Dat wat het geestelijke op Aarde vasthoudt.
Mr. Miparerba   = “Gaat heen en keer terug met wijsheid”. Lama van de Tempel van de Stilte
Mr. Nam   = “Toen het woord was vlees geworden”. Oosterse meester. Altijd door
   Malva verkeerd ‘broeder’ genoemd.
Mr. Zalma   = “Het licht dat men ziet.” Het licht is Zalma, Aards licht en ‘t Kosmische licht.

Geestelijk leiders van Malva Meditatie
Br. André vanaf 1969 Het begin van Malva Meditatie Groep
Br. Astra 01-04-1981  Als Malva Meditatie Groep in de Kring der Verbondenen opgaat
Br. Johan 02-11-1983 Als de Stichting Malva Meditatie wordt opgericht
Br. Atlas 01-11-1985 Geestelijk leider van Kring der Verbondenen. Maar Broeder Johan blijft dan
    Geestelijk leider van de Stichting Malva Meditatie
Br. Rudolf 01-07-1988 Tot het einde van de Stichting Malva Meditatie (juni 2002).

Kosmische Meesters/Intelligenties van ons 12de, thans 13de zonnestelsel
In sommige gevallen is de titel Mr. In het rood, Mr. vermeld. Het betreft hier contacten die via het
Universum Contact Genootschap tot ons kwamen. Voor zover dit contacten betrof met Intelligenties
uit ons eigen Zonnestelsel, ging het altijd om de Meesters. In voorkomende gevallen werd dit niet
expliciet aangegeven, maar is dat wel als zodanig aangenomen (redactie).
Zon
• Mr. Nean
Mercurius
• Mr. Om-Mèr
• Mr. Mèr-Li  Meester van het 14de zonnestelsel
• Mr. Vira
Venus
• Mr. Ashtrono  o.a. Meester van de astrologie en astronomie. Broer van Meester Ishtabo.
• Mr. Astor
• Mr. Fudor  Ook van Geza IV, tevens Vader en Heer en Meester van Meester Ankhmania.
• Mr. Ishfahan
• Mr. Ishtabakma
• Mr. Ishtabo  Gezagvoerster satelliet Prooiing van Venus. Broer van mr. Ashtrono
• Mr. Ishtar
• Mr. Ishtra   In Kosmische Wijsbegeerte C 022-2 ook genoemd Ishtra Sjaraam.
    Onduidelijk is, of hier sprake is van dezelfde intelligentie.
• Mr. Ithar  Logos van Venus
• Mr. Ivanco  Leider/Meester van het 14de zonnestelsel
• Mr. Sheran
• Mr. Veluco
Aarde
De Meesters van Malva spreken vooral tot en voor de Aarde, maar zijn niet specifiek ‘van’ de Aarde.
Gezegd kan worden, dat de Aarde zelf de ‘ontvanger’ is en zich in die zin niet ‘presenteerd’ en hier
verder niet specifiek genoemd wordt. 
De Maan
• Mr. Kadak
Mars
• Mr. Kontap
• Mr. Mandra Van Mars. Zegt o.a. dat de mens voorwerpen een naam moet geven, zodat ze een Logos
krijgen en met de mens meewerken, zodat de materie zich niet tegen de mens keert. De mens krijgt
het technische van Mars, vermengd met de liefde van Venus, anders zou de techniek zich tegen hen
keren. (05-’82)
• Mr. Ra   Logos van Mars
Jupiter
• Mr. Cara
• Mr. Enara
• Mr. Filtra
• Mr. Rojas
Saturnus
• Mr. Rézak 
• Mr. Hazak
• Mr. Topkan  Logos van Saturnus.
         Heer en Meester van Mr. Rézak 
Uranus
• Mr. Melchior
• Mr. Tako
• Mr. Vero
Neptunus
• Mr. Orcara  = “Ga zonder te zijn, ben zonder te gaan.”
• Mr. Oraan  = “Volg het pad en wijk er niet van af.” Woordvoerder en rechterhand
   van de Omnicreativiteit.
Pluto
Mr. Happa  Bestuurder van satelliet Plutonium
• Mr. Wappa  Meester der Meesteren van Pluto
• Mr. Appa
•  Mr. Zappa 
Isis
10de planeet.
Wiranda
In 1998 genoemd de 11de planeet.
Sharon
In 1983 genoemd de 11de planeet, geldt nu als 12de planeet.
Sharon (‘sjaron’) niet verwarren met Charon (‘garon’), de maan van Pluto.
Mr. Centurion  Afgezant van Pluto
Mr. Yama 
Icher
In 1962 genoemd de 12de planeet, te ontdekken in 2012, geldt nu als 13de planeet

Overige (Kosmische en astrale) Meesters
Mr. Ankhmania  van Geza IV   Beschermer v.d. Piramide v. Cheops, de Ankh
Mr. Aryanto  van Uraan en de blauwe planeet Aryata, verantwoordelijke voor de databank van de
Hof van Uraan, Voorzitter van de Hof van Uraan, Tweelingziel van Erosa van Erosa
Mr. Boras  van planeet Horas
Mr. Ichnaya van planeet Aryata (Virudia) Meester der Meesteren en hoofd van de Hof van
Uraan
Mr. Lapuk  astrale meester   o.a. Meester van de Stenen
Mr. Ojas  van Uraan
Mr. Orcano      Logos van de wind en hoofd/Godskracht van de
Devawerkers
Mr. Tojac  van planeet E.N.R.
Mr. Warak  van planeet Wiranda

Broeders van MALVA
Br. Aldos
Br. André 
Br. Andreas
Br. Angelo
Br. Astra  Geleidegeest en Astraal leider van Lex Persoon
Br. Atlas  ‘Clown’ onder de Broeders, stierf tijdens puberteit laatste leven
Br. Emanuel  = “God zij met u”   (is niet Emanuel Kant) Engelbewaarder (= Geleidegeest) van
broeder Astra
Br. Franciscus
Br. Hans(je)  Broeder van en voor de kinderen
Br. Heliobas
Br. Incar
Br. Indra
Br. Ishtel  = “Hij die ingewijd is tot het overbrengen van telepathische boodschappen”
Br. Ismael  Ziel van Emanuel Kant
Br. Jacob
Br. Jason
Br. Johan 
Br. Joshua  Ziel van Lex Persoon
Br. Leo
Br. Malcar
Br. Michael
Br. Minos
Br. Pascal
Br. Paul  Lex’ overleden stiefzoon
Br. Racor
Br. Radek  = “Hij die kennis heeft over het Rad van Wedergeboorte”
Br. Raymond
Br. Rudolf
Br. Urbea  Zou cursus “Occulte Herinneringen” verzorgen, deze ging echter niet door
Br. Vaya  = “Zaad(korrel) (Sanskriet)”, geleidegeest broeder Astra
Zr. Firana  Logos van het vuur 
Zr. Maya
Zr. Urbea 
Zr. Wira  Ziel Maria Magdhalena, leidster van de Witte Broederschap

Diverse Logi
Logos van de Aarde
Logos van de Apen
Logos van de Astrale plaats van overgang  Aarde naar Kosmos
Logos van vele Dieren
Logos van de Kankercel
Logos van het Lijden
Logos van Mars Ra
Logos van de Planten
Logos van Saturnus  mr. Topkan
Logos van Venus mr. Ishwara
Logos van het Vuur zr. Firana
Logos van het Woud Het collectief denken van de bomen. (04-’82)
Logos van de Zon
Wind   Devawerker, broeder van Mr. Orcano. (05-’82)

Diverse Universum Kontakten van ons (12de/13de) zonnestelsel
Helio   Energievorm van onze zon
Isis    10de Planeet van ons zonnestelsel (kracht van Venus en Union)
Jupiter    als Planeet
Jupiter   Wezen uit het hart van -
Maan   Bewoners van de -
Maan   Wezens van de  -
Mars   Broeder van -
Mars   Fura (een levensvorm) van -
Mars   Wezen van -
Mercurius   als Planeet
Mercurianen
Venus    als Planeet
Venus   Astor (=Ishtar) Shiraan van -
Venus    Stukje van -
Pluto   als Planeet
Pluto   Central van -
Pluto   Raad van Bestuur van -
Pluto   Wezen (Plutoon) van -
Saturnus  Wezen uit het hart van -
Sharon    11de Planeet van ons zonnestelsel
Uranus   als Planeet
Venus   Wezen van -

Overige contacten met planeten en hun eventuele bewoners
Accron Van de planeet Accron, 2de zonnestelsel, door antimaterie verdwenen. Pluto en Mars vangen
lacune op. Wezens vestigen zich op andere planeten, binnen 10 jaar ook op Aarde. (01-’82). Accron
leeft sedert 1985 op Aarde.
Alsemon (11de z.s.) Alsemon van -
Annaboo (15de z.s.) Annabo van -
Areano   Bostor van -
Bakma   als Planeet.
Bor (6de z.s.)  Bor van -
Bratisla   Cheock van -
Centurion  Vulcano van  -
E.N.R.   Kalim van -
E.N.R.   Tokol van -
Ephraton  als Planeet.
Ephraton  Andrès van -
Ephraton  Wezens van -
Erosa   Erosa (tweelingziel mr. Aryanto) van - 
Geza IV  als Planeet.
Inca   Inca van -
Kosmos  Wezens uit de -
Kosmos  Wezen van Licht uit de -
Marba   Orch van -
Morba (84ste z.s.) Een wezen van -
Nova   Bewustzijn van -
Planeet   Wezens van een -
Planeet van de snelheid als Planeet.
Plastic   als Planeet.
Plastic   Plasticwezens van -
Radarrishni  Radarrishni van -
Sofia (‘onze maan’ Wij van -
Tabourat (83ste z.s.) Een wezen van -
Tagor (Takor) Groene planeet uit het 8ste zonnestelsel. Alles is er protoplasma. Wezens - ook
beschreven door Medium als Microben en ENERGIEBOL - hebben grote invloed gehad op de evolutie
van de mensheid. (11-’81 + 04-’82)
In 1983 wordt Tagor aangeduid als zijnde van het 7de zonnestelsel, 18de straat.
Tagor   Arcon van -
Tagor   Gebouw met Koepel (Het naamloze van -
Tagor   Informatiecentrum o.l.v. -
Tagor   Limba (broer van Mibelle) van -
Tagor   Mibelle (zus van Limba) van -
Tikaro   Raatsjoeli van -
Trixton   als Ster.
Union   als Planeet.
Union   Aurora van -
Union   Palme van -
Union   Valra van -
Universum  Kracht uit het centrum van -
Uraan   Wezen uit de hof van -
Vierkanto (14de z.s.) Wongsorma van -
Zon    Zonen van de - (Het betreft niet ‘onze’ zon)

Diverse astrale en Universum Contacten
Aardwieta
Akkra
Akmon
Alsius    uit het 394ste zonnestelsel
Ashtar Serlok
Atma   Ziel uit de 6de sfeer (is dus astraal)
Bakma   (= mr. Ishtabakma??)
Björnak
Blauwe Adelaar  Geeft sedert medio 19de eeuw cursussen in de astrale wereld, vanaf oktober 1988
  ook lessen op Aarde via het trancemedium
Borka   voorheen: Waroe-Waroe, toekomstig President van Verenigd Europa
Bron, een
Cabor
Centru
Cretonia
Dinosaurus
Doesha   = “Uitverkorene”
Dolende, een
Ego, het
Einstein
Energiebol Kracht, verbonden aan de planeet Tagor (Takor)
Gecreëerde Kracht, een “Tijd is relatief”
Goede Vriend, een
Graswie
Hansje   een Intelligentie
Hé-Hé
Henri Lobster
Horus
Inca
Isis
Joffried
Jogga   Collectief Bewustzijn van de AAP (ook: Yocha)
Jova   een andere mede broeder van Mibelle (i.p.v. Limba)
Kajaks, De  Onstoffelijke wezens die menselijke ziel willen geleiden tijdens een uittreding.
  Wij brengen u van de ene oever naar de andere en weer terug.” (05-’82)
Kaluka
Kubus
Liona   Een uitgetreden Ziel
Nemay
Nieuw/Onbekend Contact
Ohm   (ook: Oom)
Ozau-Ozau
Pau-en-Lai
Prins van het Heelal
Rafael
Rodan   Bewaker van het Hoogaltaar, onder verantwoordelijkheid van de Omnicreativiteit
Schepping ener ziel
Sharon-Sharon 
Shinxen, De Wezens uit de 5de dimensie, met mensachtig lichaam en leeuwenhoofd. Melchior is een
sfinx. (12-’82)
Sproden, De Komen uit het 413de zonnestelsel. Hebben geen planeet meer. Zijn op zoek naar een
planeet waar zij zich kunnen vestigen. (01-’83)
Stem, de
Stukje van een stukje, van een stukje, van
Tabourat
Vulco   Brenger v. d. boodschap: Vreugde, liefde en harmonie. (Waarschijnlijk van Saturnus)
Walra (?)
Waroe-Waroe  (later: Borka)
Witte Adelaar (White Eagle)
Woedan, de  Regelen koers/correcties van Planeten, Meteorieten, Asteroïden etc.
Ziel van Gerard Tettero
Zoeker, een