Archief van Malva Registratie

Doel
In de periode van 1980 tot medio 2002 zijn er enkele duizenden Trancelezingen uitgesproken door het (diep)trancemedium van Malva Meditatie. Verreweg de meeste van die lezingen zijn destijds opgenomen op (cassette)band.

Het eerste doel was, om al deze banden weer trachten bijeen te brengen. Na een vol jaar speurwerk, is dat vrijwel geheel gelukt. Van de 2300 bekende trancelezingen is nu 99% (her)ontdekt. Deze cassettebanden bevinden zich nu in het archief van Malva Registratie.
Daarnaast zijn ruim 50 banden gevonden van de leermeester van Lex Persoon, het (diep)trancemedium van Malva Meditatie, te weten Gerard Tetteroo. Helaas zijn vrijwel zeker alle overige honderden, duizenden banden verdwenen/vernietigd. In die periode werd namelijk op (dure) spoelen, of tapes opgenomen. Die werden, nadat de lezing op schrift was uitgewerkt, weer hergebruikt. Helaas! Van vele van die lezingen zijn wel de teksten bewaard gebleven. Vele daarvan bevinden zich in het schriftelijk archief van Malva Registratie.

De tijd dringt, gezien de slechte conditie waar veel banden in verkeren. Daarom is eind 2006 besloten, om alle opnamen te digitaliseren. Eén voor één worden ze met de computer op schijf gezet en zo bewaard voor de toekomst. De informatie mag niet verloren gaan! Naast de cassettebanden, is er nu dus ook een vrijwel compleet archief met het materiaal op Cd, dan wel Dvd schijven.

RestauratieHet betreft allemaal authentieke registraties, die lang niet altijd onder even optimale (technische) omstandigheden konden worden opgenomen. Het vele malen kopiëren heeft evenmin goed gedaan aan de beluisterbaarheid. Ook de tand des tijds, die behoorlijk aan de tapes begint te knagen, speelt hierbij een rol. De banden drogen uit en dreigen te breken, of verliezen langzaam hun elastisciteit en gaan ‘jengelen’.
Stap voor stap worden echter de opnamen ‘gerestaureerd’. Dat wil zeggen dat het volume wordt bijgesteld, dat overmatig ruis wordt onderdrukt, dat storende bijgeluiden worden geëlimineerd en dat (lange, functieloze) stiltes worden weggeknipt. Doel hierbij is om de trancelezingen weer goed beluisterbaar te maken en veilig te stellen voor de toekomst.

Om in trance te geraken, werd voor het medium passende muziek gedraaid voorafgaande aan de lezing. Deze stukken muziek zijn eveneens gerestaureerd, veelal vervangen en op passende wijze sluitend gemaakt aan de betreffende lezing (gezorgd is voor een vloeiende overgang naar de lezing toe).

Even luisteren
Om je een idee te geven, zijn er hier twee geluidsbestanden waar je naar kunt luisteren. Beide zijn bewerkt en een onderdeel van langere lezingen. Het geluidsfragment van Gerard Tetteroo gaat over De Zonnevlecht, duurt 13 minuut 38 en dateert van 20 december 1965. Het fragment van Lex Persoon gaat eveneens over de Zonnevlecht, dateert van 1 februari 1984 en duurt 12 minuut 48. Dit laatste fragment komt uit de eerste bijeenkomst (van 4) van de cursus Chakra’s voor beginners, gehouden te Den Haag. Deze cursus werd in 1983 en 1984 diverse keren gegeven en druk bezocht.
Klik op onderstaande afbeeldingen, om de geluidsfragmenten te starten. Let op! Je krijt nu een keuze menu. Je kunt het geluidsfragmenten afspelen, of downloaden. Na je keuze voor afspelen, duurt het ongever 10 tot 20 seconden voor dit daadwerkelijk begint. Dat is van verschillende factoren (die wij niet in de hand hebben) afhankelijk:
        Br. Raimon - Gerard Tetteroo              Br. Astra - Lex Persoon


Beschikbaarheid
Al dit materiaal staat niet alleen ter beschikking van de leden van Malva Registratie, maar aan elke geïnteresseerde. Het kan zijn voor zelfstudie, het verrijken van de innerlijke kracht en kennis in dit leven. Het kan ook zijn, om voor anderen een steun en toeverlaat te zijn, hen te ondersteunen in de weg die zij kiezen. Ook is het materiaal bestemd en geschikt voor diverse docenten, (Chakra)therapeuten en overige hulpverleners.

Catalogus
Malva Registratie gaf tot 2009 een catalogus uit, waarin alle 2300 lezingen zijn opgenomen. Inmiddels staan alle onderdelen van deze catalogus op de website. Naast de titels en de namen van de intelligenties uit de Kosmos en de Astrale wereld, is er ruimte voor de bandnummers, datum, plaats en duur van de lezing en eventuele bijzonderheden.
Ook wordt vermeld, of opnamen in de ruwe vorm beschikbaar zijn, of dat ze reeds zijn bewerkt.
Elke twee maanden verschijnt er een Dvd met 50 lezingen rond een bepaalde categorie of thema.

Bloemlezing
Om een indruk te geven van het materiaal dat zich in het archief bevindt, is een bloemlezing gemaakt van een aantal trancelezingen dat door de tijd heen heeft plaatsgevonden. Het is vanzelfsprekend een verre van complete lijst, maar geeft wel een impressie van wat je mag verwachten.