Educatieve CD’s

Aanvankelijk
De Educatieve Cd's (Ecd's) worden samengesteld
en uitgebracht door Malva Registratie. Ze waren
in aanvang bestemd voor deelnemers aan
cursussen van Vayra. Zij dienden als basis- &
verdiepingsmateriaal bij hun praktijk en om hun
praktische kennis uit te breiden.
Het is tevens aanvullend materiaal op het
naslagwerk "Van Harte Mens", geschreven door
Hedwig Poiesz.

Uitbreiding
Uiteraard zijn de Ecd's uitstekend geschikt voor
een ieder, die zich specifiek in één of meerdere
onderwerpen wil verdiepen. Veel mensen hebben
niet zozeer de behoefte al het archiefmateriaal
aan te schaffen, doch willen graag opnamen rond
bepaalde thema's horen.
Op basis van die vraag zijn er door Malva Registratie meerdere Ecd's samengesteld, telkens rond een
specifiek onderwerp.

Levering
De Ecd's bevatten de opnamen in MP3 formaat. Ze worden voorzien van een op de Cd geprint label
(zie voorbeeld) en geleverd in een hoesje.

Nummering der lezingen
Toevoegingen aan de nummers van de lezingen (cq cassettebandnummers) kunnen zijn:
M Dit betekent, dat deze lezing van een Moederband is opgenomen. Dit betekent niet automatisch de
allerbeste kwaliteit, die staat op de zogenaamde Matrix band (zie Nieuwsbrief 3 van Malva
Registratie). Wel is het de beste kwaliteit die is gevonden.
Q Staat voor de "Quality", die matig tot slecht is. De opnamen zijn van derden en waren reeds
gedigitaliseerd. Ze waren om onduidelijke redenen niet meer bewerkbaar. Ze zijn dus rechtstreeks en
onverkort overgenomen. De reden dat ze toch zijn opgenomen ligt in hun uitzonderlijke inhoudelijke,
dan wel historische karakter.

Overzicht van de Educatieve Cd's
(nummering in "Catalogus 2019" en op het "Bestelformulier" terug te vinden als 901 t/m 931)

ECD 01          CHAKRA'S VOOR BEGINNERS                 (12:12:47)
C 01 t/m C 04   Chakra cursus 1 - deel 1 t/m 4 
C 05 t/m C 09   Chakra cursus 2 - deel 1 t/m 5 

ECD 02          CHAKRA'S VOOR GEVORDERDEN               (12:40:07)
290             Uw chakra's en de kosmische kleurenschijf 
C 011-1 t/m 5   Chakra's voor gevorderden - deel 1 t/m 5 
C 011-7         Chakra's voor gevorderden, vragen groep - deel 1 
C 012-7         Chakra's voor gevorderden, vragen groep - deel 2 
C 012-X         Extra vragen Chakracursus voor gevorderden 

ECD 03          MALVATHERAPEUT - BASIS                  (14:13:51)
115aM           Oude occulte geneeswijzen (aparte avond) 
230aQ, 230arQ   Geestelijke voertuigen (enigste exemplaar, uniek! onbewerkt) 
455M, 456M      Ziekten uit de Kosmos, karmische ziekten - deel 1 + 2 
840923-a t/m c  Oude occulte geneeswijzen - deel 1 t/m 3 (ochtend - middag - avond) 
C 034-1 t/m 3   Afrondingscursus Malvatherapeut - deel 1 t/m 3 

ECD 04          MALVATHERAPEUT - VERVOLG                (12:38:30)
160aM           Waarom ver-assing? 
286M, 287M      Geestelijk leraarschap - deel 1 + 2 
393M, 394M      Kundalini energie - deel 1 + 2 
443M, 444M      De positiviteit van uw regressie ervaringen - deel 1 + 2 
1202            Ziel, geest en bewustzijn (samen met 1203 een themadag) 
1203            Vleugels naar de toekomst (samen met 1202 een themadag) 
831010          De functie van seksualiteit tussen ziel en lichaam (uniek exemplaar) 

ECD 05          ASTRAAL LICHAAM                          (12:56:56)
368aQ, 368arQ   Astraal- of etherlichaam (enigste exemplaar, uniek! onbewerkt) 
C 63 t/m C 66C  Astraal- of etherlichaam - deel 1 t/m 4 
067Q            Astraal- of etherlichaam - deel 5 
C 033-1 t/m 4   Astrale reizen door uw etherlichamen - deel 1 t/m 4 

ECD 06          AURA                                     (11:07:39)
850225          Het ervaren van het mentaal-, astraal lichaam en de ziel 
174M            Wat gebeurt er in uw aura? 
C 29 t/m C 31   Aura's lezen - deel 1 t/m 3 
KdV 010, 011    Wat is een aura? - deel 1 + 2 
KdV 071         Een gat in mijn aura 
KdV 087         Het zien (behandelen) van aura's 

ECD 07          DE ZONNEVLECHT                           (12:20:23)
457M, 458M      Terug naar uzelf - deel 1 + 2 
C 68 t/m C 71   (Werken met de) Zonnevlecht - deel 1 t/m 4 
KdV 020         De kracht der gedachte(kracht(en)) 
KdV 041         De kracht van het basischakra 
KdV 047         De kracht (werking) van het miltchakra 
KdV 052         De werking van de zonnevlecht 

ECD 08          MASSAGE                                  (10:19:11)
230M            Oude occulte massagetechnieken 
1176, 1177      Een kosmische massage - deel 1 + 2 
C 023-1 t/m 4   Body- en ether massage - deel 1 t/m 4 
C 905-1 t/m 2   Heilige massageolie - deel 1 + 2 

ECD 09          KLEUREN                                  (12:31:59)
251, 252        Werken met kleuren - deel 1 + 2 
C 38, C 40      Werken met kleuren - deel 1 + 3 
C41             Werken met kleuren - deel 4 + vragen (is identiek aan Malva 021) 
C 014-1 t/m 3   Astrale kleuren - deel 1 t/m 3 
C 750-1         Creatief met kleur 
KdV 044         Werken met kleuren 

ECD 10          MAGNETISEREN                             (12:37:24)
036M            Werken met magnetisme 
256M            Magnetisme en het menselijk denken 
492M, 493       Genezing door aanraking - deel 1 + 2 
C 015-1 t/m 3   Magnetiseren deel 1 t/m 3 (Basisinformatie, Astraal of etherlichaam
                                        (praktijk), Facetten van ziek zijn (genezen)) 
800-1 t/m 3     Voortgezette opl. Magnetisme & Tibetaanse geneeswijze - deel 1 t/m 3 
KdV 082         Harmonie tussen ziel en lichaam + Malva Meditatie 

ECD 11          EGYPTISCHE WIJSBEGEERTE                  (11:37:38)
2006-1 t/m 8    Egyptische wijsbegeerte, 1 t/m 8 
KdV 027         De Ankh 

ECD 12          ANKH                                     (12:25:23)
0050-17 t/m 18  De Ankh en Gezah IV - deel 1 + 2 
0063-1 t/m 5    Werken met de Ankh - deel 1 t/m 5 
200M            De Ankh en Gezah IV en vragen 
3001, 3002      De zieletrilling van de Ankh - deel 1 + 2 

ECD 13          KOSMISCHE KLEURENSCHIJVEN                (12:03:07)
0050-23 t/m 24  Pluto en kanker - deel 1 + 2 
290a            De kosmische schijf 
739M, 740M      De Ankh, de kosmische schijf en uw ziel - deel 1 + 2 
1084M, 1085M    Het zwarte gat en de kosmische schijf - deel 1 + 2 
1166, 1167      De versmelting tussen 4 planeten - deel 1 + 2 

ECD 14          BEHANDELEN                               (12:32:02)
KdV 045         Genezen met de kracht van water 
096M            Geestelijke genezers en hun patiënten - deel 1 
350M            Geestelijke genezers en hun patiënten - deel 2 
476M, 477M      Een spirituele behandeling - deel 1 + 2 
C 040-1 t/m 4   De linker- en de rechterhand van de Geest - deel 1 t/m 4 

ECD 15          KARMA                                    (13:57:30)
172             Ons onderbewustzijn 
421M, 422       Paranormale ontwikkelingsoefeningen - deel 1 + 2 
439M, 440M      De geestelijke waarde van het stoffelijk lichaam - deel 1 + 2 
918M            Zeven lijnen van Karma (en de 7 lijnen in het menselijk lichaam) 
KdV 029         Ziekte en karma 
KdV 030         De lijn tussen de mens en de invulling van zijn karma 
841210          Eénwording tussen ziel en lichaam 
KdV 113Q        Ziek zijn/beter worden 

ECD 16          Positief denken                          (12:36:37)
077M            Gedachten zijn krachten 
328, 329        Agressiviteit als positiviteit - deel 1 + 2 
329a            Agressiviteit als positiviteit - (persoonlijke) vragen 
C 026-1 t/m 6De kracht van positief denken - deel 1 t/m 6 

ECD 17          Bewustzijn                               (12:49:38)
026             Geestelijk genezen - deel 1 
065Q            Geestelijk genezen - deel 2 
159M            Geestelijk bewustzijn toepassen op aarde 
221M            Geestelijk genezen - deel 3 
423M            Gaat heen en vermenigvuldig uw bewustzijn 
C 046-1 t/m 5   Het overdragen van bewustzijn - deel 1 t/m 5 

ECD 18          Zielkunde                                (12:27:11)
173             Zeg wat u denkt (Het verschil tussen voelen en denken) 
2010M, 2011     Astrale psychologie, 1 + 2 
C48 t/m 53      Zielkunde college 1, 1 t/m 6 

ECD 19          Psychiatrie                              (11:36:58)
094M            Angsten en fobieën 
233M, 234       Geestesziekte - deel 1 + 2 
403M, 404M      Zij die stemmen horen - deel 1 + 2 
C 032-1 t/m 4   Psychiatrie in de praktijk - deel 1 t/m 4 

ECD 20          Psychologie                              (11:54:01)
9901-1 t/m 8    Spirituele Psychologie - deel 1 t/m 8 

ECD 21          Gevoel                                   (10:59:59)
2009M-1 t/m 8   Gevoel: het overhevelen van gevoel - deel 1 t/m 8 

ECD 22          Ziekte                                   (10:57:43)
510M, 511       Eerdere levens en uw huidige ziektes - deel 1 + 2 
735M, 736       Waarom ben ik ziek - deel 1 + 2 
1104M, 1105     Kosmische straling en uw darmen - deel 1 + 2 
1188, 1189      Kosmische straling en uw huid - deel 1 + 2 

ECD 23          Uzelf, uw ziel                           (12:43:51)
027a, 028b      Heilige handen - deel 1 + 2 
431M, 432M      Het stoffelijk en geestelijk evenwicht - deel 1 + 2 
439M, 440       De geestelijke waarde van het stoffelijk leven - deel 1 + 2 
449M, 450M      De uitingsvormen van de ziel - deel 1 + 2 
472M, 473M      Dit is mijn lichaam en dit is mijn ziel - deel 1 + 2 

ECD 24          Energie                                  (10:59:18)
099M            (Gedachtekracht), energieën (gevoelens) en emoties 
116M            Spanning en ontspanning in uw aura (de menselijke geest) 
129aM           Werken met energieën 
298M            Energieën 
433M, 434M      Elektriciteit in uw aura - deel 1 + 2 
1170, 1171      Werken met kosmische energieën - deel 1 + 2 

ECD 25          Adem                                     (11:43:55)
022             Hoeveel invloed kan de geleidegeest uitoefenen op de mens 
078M            Adem is leven 
146M            Contact met uw geleidegeest 
261M            Actief ademen, incl. oefeningen 
262M            Meditatief ademen, incl. oefeningen 
716M            De stem 
1052M, 1053M    Kosmische ademhaling 1 + 2, inclusief oefeningen 
4000            Visualisaties: a. Bewustwording van uzelf, kies uw kleur 

ECD 26          Chakra's Algemeen                        (11:12:01)
149M, 150M      (De werking van) Chakra's - deel 1 + 2 
322, 323        Chakra's lezen - deel 1 + 2
C 043-1 t/m 4   Chakra's astraal bekeken - deel 1 t/m 4 

ECD 27          Kruiden                                  (13:06:00)
831024Q         Zieleleven van een plant 
020, 020restQ   Gezond eten + Gezond eten, de vragen 
031M            Kruidentuinen in de astrale wereld 
043             Geneesmiddelen en de invloed er van op het menselijk lichaam + vragen 
KdV 033         Genezen met kruiden: Heermoes en Kamille + vragen 
126M            St. Johanneskruid (Genezen met kruiden) 
179M            Malvakruid en het Malvaklooster 
376M            Arnica of Valkruid
377M            Meidoorn of Crataegus + vragen 

ECD 28          Edelstenen                                (12:28:41)
055M            Mystieke kracht van de Amethyst + vragen 
098M            Geestelijk bewustzijn van de Robijn + vragen 
104M            Uw keelchakra en de blauwe Saffier 
KdV 055         Ziel van de Diamant 
KdV 056         Uw hartchakra en de groene Smaragd 
211M            Kosmisch Kristal (Bergkristal) 
274M            Mystieke kracht van de (roze) Toermalijn 
075aM           Geheimen en krachten van de Lapis Lazuli + vragen
????            Verborgen krachten der edelstenen + vragen)

ECD 29          Seksualiteit                              (12:24:50)
831010          De functie van de seksualiteit tussen ziel en lichaam
013             Seksualiteit, een visie vanuit de astrale wereld
140M            Seksualiteit en anders zijn
276M            Seksualiteit en geestelijk bewustzijn
336bM           Seksualiteit en geestelijke eenwording
C 907-1 t/m 4   Seksualiteit en geestelijke eenwording - deel 1 t/m 4
C 907-4r        Seksualiteit en geestelijke eenwording - restband

ECD 30          Kosmisch- & Karmisch opvoeden             (12:39:38)
1123, 1124      Kosmisch opvoeden - deel 1 + 2
C 030-1 t/m 7   Karmisch opvoeden - deel 1 t/m 7 

ECD 31          KARMALEER                                 (12:18:21)
C 903-1 t/m 10  Karmaleer - deel 1 t/m 10 

Educatieve Cd's
Educatieve Cd's