Historische Chronologie

Beknopte Chronologie van de “Kring der Verbondenen” (KdV)
De Chronologie van Malva - Nederland
Zelfstandige voortzetting Malva Meditatie
Oprichting Malva RegistratieBeknopte Chronologie van de “Kring der Verbondenen” (KdV)
1959
Gerard Tetteroo gaat werken als paranormaal genezer/medium en vormt een groep mensen om zich
heen, die hem steunen in zijn werk.

22-03-1960
Oprichting van de Stichting “Kring der Verbondenen” (KdV), rond het medium en paranormaal genezer
Gerard Tetteroo.

-03-1962
De oprichting van het kosmische onderdeel van de KdV, het “Universum Contact Gemeenschap” (UCG).

-11-1979
Gerard Tetteroo overlijdt plotseling en laat de KdV en het UCG zonder medium/opvolger achter.

01-02-1981
Op voordracht van de dochter van Gerard Tetteroo begint Lex Persoon als gastmedium bij de KdV.

-10-1981
Lex Persoon gaat nu ook de kosmische kontakten aan als medium. Met zijn werk voor de UCG wordt
hij het vaste medium van de KdV.

De Chronologie van Malva - Nederland
07-03-1969
Start Malva Meditatie Groep. Komt elke vrijdagavond bij elkaar. (Malva Post: 03/1994)

28-03-1969
Eerste trancelezing via het medium Lex Persoon, door broeder André. (Malva Post: 03/1994)

16-02-1981
Lex Persoon gastmedium bij de Kring der Verbondenen (KdV) en het Universum Contact Genootschap
(UCG, onderdeel KdV). Ellie Tettero, dochter van Gerard Tettero (sinds 1960 trancemedium bij de
KdV, maar overleed plotseling eind 1979) vraagt hem hiervoor. (Kringleven: 02/1981)

-05-1981
Bericht aan de Malva Meditatie Groep van Lex Persoon, waarin hij aangeeft dat de Malva Meditatie
Groep te groot wordt voor de huiskamer en verhuist naar het zaaltje van de KdV. Daar gaat Lex
Persoon per 1 juni lezingen verzorgen. (Brief aan de Groep)

01-06-1981
Lex Persoon wordt officieel medium bij KdV/UCG. Lezingen worden gegeven in het gebouw ‘Ken U
Zelve’ aan de laan van Poot 292, in Den Haag. De Malva Meditatie groep gaat op in de KdV.
(Kringleven: 06/1981)

07-09-1981
Tonny Persoon komt in het bestuur van de KdV. Broeder Astra neemt de geestelijke leiding van de
KdV over van broeder Leonard. (Kringleven: 10/1981)

medio 1982
Lex Persoon verhuisd naar de laan van Poot 294 in Den Haag. (Kringleven: 02/1983)

01-01-1983
Eerste cassettebanden van de ‘Malva Meditaties” te koop, in april 1983 zijn er al 100 cassettebanden
verkocht. (Kringleven: 04/1983)

01-03-1983
Lex Persoon geeft zijn baan op en wordt fulltime medium bij KdV/UCG. (Kringleven: 02/1983)

02-11-1983
De Stichting Malva Meditatie opgericht. Broeder Johan wordt geestelijk leider. Broeder Astra blijft
geestelijk leider van de KdV. Lezingen van Stichting Malva Meditatie worden gehouden op huisadres
van Lex, laan van Poot 294. (Malva Post:03/1994).

01-01-1984
Tonny Persoon treedt af als bestuurslid bij de KdV. (Kringleven: 01/1984). De eerste Malva Post
wordt uitgebracht. Overal in het land worden Malva Meditatie bijeenkomsten gehouden met
bandlezingen en af en toe Lex als trancemedium. (Kringleven: 01/1984)

01-04-1985
Lex Persoon is verhuisd naar Beeklaan 486 en daar vinden voortaan de bijeenkomsten plaats van
Malva Meditatie. (Kringleven: 04/1985)

19-04-1985
Het eerste Malva Cosmics Contacts van een hele reeks vindt plaats. Tevens wordt bij de KdV bekend,
dat Lex de Stichting Malva Mediatie heeft opgericht (Kringleven: 04/1985)

01-09-1985
UCG dreigt te moeten stoppen, ‘t kosmische vergt teveel van het Lex. (Kringleven: 09/1985)

oktober 1986
Het aantal contacten bij de UCG verandert van meerdere in twee per lezing. Eén uit ons zonnestelsel
en één daar buiten, ingeleid door een astrale kracht. (Kringleven: 10/1985)

01-11-1985
Broeder Atlas wordt nu de geestelijk leider van de KdV i.p.v. broeder Astra, omdat de belangen van
de KdV en het medium niet altijd parallel lopen.
Meester Wappa zorgt er voor, dat de UCG in zijn oude glorie wordt herstelt. (Kringleven: 011/1985)

01-03-1986
Het besluit van november 1985 blijkt toch niet te werken. De UCG bijeenkomsten verminderen
drastisch, van elke week, naar één keer per maand op maandagavond een lezing. (Kringleven: 03/1986)

01-07-1986
Heftige discussie over al of niet voortbestaan van het UCG Den Haag. Het KdV gaat wel door.
(Kringleven: 07/1986)

Zelfstandige voortzetting Malva Meditatie
01-09-1986
Lex Persoon verhuist met Malva Meditatie naar Zijtaart en gaat in Erp wonen. Na vakantie in India
geeft Lex nog één avond per maand een trancelezing bij het UCG. (Kringleven: 09/1986)


Malva Hoeve te Zijtaart

01-10-1986
Het bestuur van de KdV wil na gezamenlijk overleg, toch verder met het UCG, maar dan in een andere
zaal. (Kringleven: 10/1986)

01-11-1986
Er wordt besloten de KdV bijeenkomsten met Lex Persoon als medium op te heffen, om het UCG te
behouden. Voor astrale lezingen kan men naar Malva Meditatie aan de Beeklaan. Malva Meditatie zal
stoppen met Malva Cosmic Contacts. (Kringleven: 11/1986)

01-01-1987
De UCG wordt voortaan gehouden in het Theosofisch Centrum, aan De Ruyterstraat 67 te Den Haag.
De eerste kosmische cursus: "Kosmologie" vindt daar plaats.
Lex verlaat het bestuur bestuur van de KdV en is verder gesprekspartner als telepatisch kanaal.
(Kringleven: 06/1987)

01-06-1987
De KdV zoekt een nieuw medium. (Kringleven: 06/1987)

01-07-1987
Broeder Rudolf neemt bij Malva Meditatie de geestelijk leiding van broeder Johan over . (Malva Post
07/1987)

1988/1989
Start van de Malva School tot Chakratherapeut.

31-12-1989
Einde van de UCG. (Kringleven: 12/1989)

01-01-1990
De "Kosmische Contacten" volgen bij Malva Meditatie de "Malva Cosmic Contacts" op. Deze waren nog
niet gestopt, zoals eerder wel was aangegeven. (Malva Post: 01/1990)

13-02-1990
Start van het eerste "Kosmische College". (Malva Post: 09/1990)

-05-1993
Oprichting vna de Malva Opleidingen BV. (Malva Post: 05/1993)

01-12-1996
Malva Meditatie verhuist met Malva Opleidingen naar Gemert. (Malva Post: 11/1996)

-09-1997
De Malvaschool voor Chakratherapeut/specialist stopt als 2-jarige opleiding en wordt modulair (op
ieder moment en op ieder niveau instap mogelijk). (Malva Post: 07/1997)

-01-2002
De Malvaschool wordt nu opgesplitst in 3 modules: "Yidam-A", -B en -C. Yidam betekent: Inwonende
Godheid. Deze modules zijn dan ook bedoeld als bewustzijnstrainingen.

01-07-2002
Einde alle activiteiten van Malva Meditatie.

24-11-2002
Er vindt in Zoetermeer nog een afrondend kosmisch college plaats. Drie maal 2 sessies in zeer
besloten kring. Informatie hierover mocht niet naar buiten komen. Bezoekers moesten voor
geheimhouding tekenen.

medio 2005
De "Stichting Malva Meditatie" (reg.nr. 4115363) en "Malva Opleidingen BV" (reg.nr. 17095822)
houden op te bestaan, aldus het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Oprichting Malva Registratie
02-04-2006
Vera Arkenaar start een onderzoek naar de mogelijkheid om een Malva archief te realiseren. Hij gaat
op zoek naar oud-Malvarianen, informatie en banden.
Doel 1: Het informatiemateriaal zo compleet mogelijk veilig stellen voor de toekomst.
Doel 2: Dit materiaal, zonder winstoogmerk, beschikbaar stellen aan de : Malvarianen van toen, nu en
de toekomst.

01-05-2006
De eerste grote doorbraak. Ton van Wouwe uit Apeldoorn bevestigd, dat Malva Registratie 600
banden mag lenen, om op te nemen voor het archief.

01-12-2006
Oprichting van Malva Registratie. Uitgifte van de Nieuwsbrief nrs. 0 en 1.

01-01-2007
Jaap Verkamman is de 1ste die officieel reageert op de oproep van Malva Registratie mee te helpen
het archief op te zetten. Hij heeft honderden banden, die het archief mag lenen om op te nemen.

31-01-2007
Reactie van Lex Persoon: Hij start de web-site "Lichtsferen.com" vanuit Spanje.

04-03-2007
Doel 1 bereikt! 2095 banden zijn verzameld en geconserveerd (lees: gedigitaliseerd). Naar 8 banden
wordt nog gezocht.

01-05-2007
Malva Registratie opent e-mail onder: malva-registratie@home.nl.

13-07-2007
Malva Registratie opent de website onder: www.malva-registratie.nl.

30-08-2007
Lex Peroon opent 'zijn' website "malva-registratie.com". (?!?)

15-12-2007
Eerste Open Dag .
Oprichting van Malva Educatiewordt bekend gemaakt.

-03-2008
De eerste cursussen van Malva Educatie gaan enthousiast van start. Het zijn: “Praktijktraining
Malvatherapeuten” & “Ankh & Kosmische Schijf”.

01-05-2008
Speciaal voor de Malvatherapeuten worden de zogenaamde Educatieve Cd’s gepubliceerd. Voor het
eerst zijn de kosmische en astrale lezingen op thema bijeengebracht en op Cd gezet.

16-08-2008
Een erfenis komt via Den Haag bij Malva Registratie. Het blijkt het tweede deel van de erfenis van
Bep Masereeuw te zijn. Een wonder, zoals alles bij elkaar komt. Eerder hadden we al het eerste
deel mogen ontvangen. De erfenis levert veel oorspronkelijke banden en band nummers op.

31-08-2008
Tweede Open Dag. Met ruim 25 bezoekers een succes.

-09-2008
Opnieuw starten er twee cursussen bij Malva Educatie: “Ankh & Kosmische Schijf” &
“Gevoelsontwikkeling & Massage”.

26-10-2008
Het Allerlaatste College, dat in november 2002 te Zoetermeer werd gehouden, wordt gepubliceerd. Dit
college was destijds alleen voor genodigden. De inhoud mocht nimmer gepubliceerd worden. Daar dit
“Allerlaatste College” al vrij op Marktplaats aangeboden wordt, beschouwd Malva Registratie het
legitiem nu ook het college vrij te geven.

01-10-2008
De zevende versie van de Catalogus van Malva Registratie wordt uitgebracht. Inmiddels is bekend,
dat na de ontdekking van opnieuw vele lezingen, het aantal lezingen dat in het archief is opgenomen
de 2300 overschreden heeft.

oktober 2009
Opnieuw valt Malva Registratie een belangrijke erfenis ten deel. Bea Brunt, vele jaren oud secretaris
van de Kring der Verbondenen. Opnieuw diverse aanvullingen en vooral originele opnamen, banden en
lezingen.

december 2008
Het ledental van Malva Registratie bereikt een hoogtepunt: 93 leden!
De opleidingen van Malva Educatie zullen een verdere professionele aanpak kennen en worden
ondergebracht bij “Vayra - Opleidingen”.

01-02-2009
Een nieuw project gerealiseerd. Veel hebben de broeders en Meesters verteld over klanken (en
muziek) bij de diverse behandelingen die zij hebben doorgegeven. In het verleden had Jo Janssen al
veel materiaal op band gezet. Nu is alles bij elkaar gebracht. Een trippel Cd met de begeleidende
muziek/klanken voor een complete Chakra behandeling.

27-02-2009
Het archief wordt verrijkt met twee originele, speciaal voor de cassettes van Malva gemaakte,
archiefkasten, met elk 9 laden, voor ieder 150 cassettes. Deze unieke kasten bieden ruimte voor
2700 cassettebanden.

01-01-2013
Verhuizing naar Haarlem
Vanaf nu weinig ontwikkelingen meer. Wel zal de continuïteit van het archief van Malva Registratie
worden gewaarborgd.

11-07-2019
De verouderde website wordt in zijn geheel opnieuw opgebouwd. Het voortbestaan verzekerd.