Basis van Malva

Dieptrancemedium Lex Persoon
Leermeester trancemedium Gerard Tetteroo
Geestelijk leiders
Doel
Basiskennis
Mgr. C. W. Leadbeater
Boek Chakra's
Johan Georg Gichtel

Dieptrancemedium Lex Persoon
Via het dieptrancemedium Lex Persoon is eind jaren '70, begin jaren '80 Malva, ofwel Malva
Meditatie ontstaan. Malva stond niet op zichzelf, er waren wereldwijd naar verluid 11 mediums
actief met de verspreiding van het gedachtengoed van Malva, de Meesters van Malva, vanuit het
Malva klooster te India.

Leermeester trancemedium Gerard Tetteroo
Ook het medium, Lex Persoon stond niet op zichzelf. Al in de vroege '60-er jaren ontdekte hij het
medium Gerard Tetteroo en kwam hij regelmatig naar diens seances bij de Kring der Verbondenen aan
de Laan van Poot 292 te Den Haag.
Gerard nam als leermeester Lex al snel onder zijn hoede en begeleide hem naar diens mediumschap.
Na het overlijden van Gerard in 1979 werd Lex door de dochter van Gerard bij de Kring der
Verbondenen voorgedragen als diens opvolger.
In de '70-ger jaren had Lex zich als medium ontwikkelt en gaf zeer regelmatig huiskamersessies aan
de Beeklaan 496 te Den Haag. Later werd dit de Laan van Poot 294, naast de plek waar de Kring der
Verbondenen was gehuisvest.

Geestelijk leiders
Tijdens de transmediumsessies werd kennis overgedragen door Intelligenties uit het universum,
diverse astrale en universum contacten, broeders, zusters en Meesters van Malva (vooral in de
periode van Lex Persoon). De besturen van de Kring der Verbondenen en Malva Meditatie werden
(be)geleid door achtereenvolgens
Broeder Raimon (1959 - 1961) Kring der Verbondenen
Broeder San Garett (1961 - 1978)
Broeder Leonard (1978 - tot opheffing)
Meester Wappa (1982 -1989) coördinator Universum Contact Genootschap - Malva Meditatie
Broeder André (1969 - 1981) Malva Meditatie Groep
Broeder Astra (1981 - 1983) als Malva Meditatie Groep opgaat in de Kring der Verbondenen
Broeder Johan (1983 - 1988) oprichting Stichting Malva Meditatie
Broeder Atlas (1985 - 1989) geestelijk leider Kring der Verbondenen, maar br. Johan blijft geestelijk
leider van de Stichting Malva Meditatie.
Broeder Rudolf (1988 - 2002) beëindigd het contact in 2002 om, volgens eigen zeggen, nimmer weer
te keren.

Doel Malva
Komen tot geestelijke verrijking en volwassenheid van de mensheid middels overdracht van kennis en
vaardigheden vanuit de astrale wereld en het universum.

Basiskennis
De trancemediums Persoon en Tetteroo waren niet de eersten die contacten doorkregen vanuit het
universum en de astrale wereld. Er zijn in de geschiedenis van de mens vele vormen en uitingen
geweest van dergelijke contacten. We zullen daar hier niet verder op in gaan.
Wat wel heel opmerkelijk is, dat er een rode draad ligt van Lex Persoon, terug naar Gerard Tetteroo
en verder terug naar onder andere Charles Leadbeater (1874-1934) en nog verder terug naar de in
Amsterdam wonende Duitser Johan Georg Gichtel (1638-1710). Zonder andere schakels tekort te
willen doen, de meest belangrijke schakels in de doorgegeven kennis en vaardigheden voor de mens.

Mgr. C. W. Leadbeater
Waarom geeft Malva aan, dat milt- en hartchakra niet op één verticale lijn
liggen met de overige chakra’s? (Zoals in zo veel andere boeken staat.)

Een éénduidig antwoord is daar niet op. Maar zeer opmerkelijk is, dat er
een oud boek bestaat, waar de chakra’s op dezelfde wijze worden
geplaatst als bij Malva. Bovendien zouden er voor Malvatherapeuten
bekende platen van de chakra’s in staan.

Na jarenlange studie van de chakra’s volgens Malva raakte ik (Hedwig)
onmiddellijk geïnteresseerd. Ik was tot nu toe nergens documentatie
tegengekomen die zowel het milt- als het hartchakra buiten de middellijn
plaatsen. Via Internet werden twee oude exemplaren van het boek: “De
Chakra’s” geschreven door Mgr. C.W. Leadbeater ontdekt. Een eerste
druk uit de Verenigde Staten 1927 en een eerste druk uit Nederland 1931.

Mgr. Charles Webster Leadbeater, 1847 -1934, was een Britse dominee. Later werd hij in Australië
bisschop van de Vrije Katholieke Kerk. Hij was sinds 1883 lid van de Theosofie Vereniging en in zijn
tijd een bekend theosoof en helderziende. In 1927 werd het boek: The Chakra’s door de Theosophical
Publishing House uitgebracht in India, Engeland en de U.S.A.. In 1931 verscheen het ook in het
Nederlands. Dit boek, nu ruim 80 jaar ‘oud’, is nog steeds één van de best verkochte boeken van de
Theosophical Society en is in heel veel talen uitgebracht, waaronder ook nog steeds in het
Nederlands.

Boek Chakra's
Het is als 7de druk bij de boekhandel te koop! ISBN nummer
90-6175-974-1 en kost € 15,75. (anno 2008). Maar dat is niet
het enige boek van de hand van deze helderziende bisschop.
Samen met Dr. Annie Besant, waar hij nauw mee samenwerkte,
heeft hij veel boeken geschreven. Deze twee mensen waren
elkaars tegenpolen. Leadbeater ging maar al te graag
welbespraakt en diep op gestelde vragen in, terwijl Annie
Besant diezelfde vragen slechts met een paar woorden
beantwoorde. Leadbeater werd een van de meest bekende
sprekers van de Theosofie. Het boek ‘De Chakra’s’ is alleen al
om zijn platen van alle chakra’s een aanrader, zeker wanneer
je een ouder en veel groter exemplaar kunt bemachtigen.
(Enkele van de zeer vele boeken die Leadbeater schreef:
Meesters van het pad, Het astrale voertuig, Clairvoyance, Het
Devavoertuig, Occulte Chemie, De onzichtbare helpers, Onze
relatie met Kinderen, Dromen, Leven na de dood, Reïncarnatie.)

Johan Georg Gichtel
Lezend in het boek ‘De Cakra’s’ (de toenmalige Nederlandse
vertaling!) van Leadbeater, kom je er al snel achter, dat hij zijn
bevindingen over de chakra’s en hun plaats in het lichaam weer
baseert op een ander werk uit de 17de eeuw. Dat eerdere werk
heet: ‘Kurze Eröffnung und Anweisung der drei Prinzipien und
Welten im Menschen’ van Johan Georg Gichtel, levend van 1638
tot 1710. (De huidige meer bekende titel van het boek is:
‘Awakening to devine Wisdom’.)

Georg Gichtel was een van de grote Duitse mystici uit de
theosofische school van Jakob Böhme. Hij kwam in 1667 naar
Holland en heeft in Zwolle en Amsterdam gewoond. Deze
advocaat was helderziend en helderhorend. Hij vormde een groep
volgelingen om zich heen, die naar zijn ‘boodschappen van de
engelen’ luisterden. Ook zijn boek heeft de tand des tijds
doorstaan en is nog steeds verkrijgbaar, weliswaar in het Engels.

Dit boek heeft vooral zijn bekendheid gekregen, door de diverse
illustraties, die de transmutatie van de innerlijke dimensies van
het lichaam - door spirituele ontplooiing - beschilderen. Zij
vormen het kernpunt van zijn boek. Velen hebben zelfs
aangegeven, dat deze illustraties de Christelijke parallel tonen
met Aziatische tradities, waar het de Chakra’s betreft.

Gichtel biedt in dit boek zijn meest beknopte visie en leidraad naar de beoefening van de Christelijke
mystiek.